Beleidsplan 2018: Jeugd

Op het vlak van de exploitatiemiddelen jeugd zijn er een aantal opvallende nieuwigheden. Zo sluiten we een nieuwe betoelagingsovereenkomsten af met de professionele jeugdwerkpartners.

Deze overeenkomsten lopen voor een periode van twee jaar. Vanaf 2018 zullen we ook samenwerken met twee nieuwe jeugdorganisaties. Met Zonzo Compagnie sluiten we een overeenkomst af om het muziekaanbod voor het jonge publiek in de stad te versterken. Ook kiezen we voor een overeenkomst met BAZZZ. Zij zullen op een participatief activiteitenaanbod voor onze jeugd.

Inzake investeringsbudgetten jeugd gaat het om een aantal grote projecten:

  • Dankzij de infrastructuursubsidies voor het vrijwillig jeugdwerk zullen vijf grote renovatie- of nieuwbouwprojecten gerealiseerd worden. Ook de bouw van een nieuw jeugdhuis ter hoogte van het Armenstraatje in Zandvliet wordt opgestart en afgewerkt tegen september.
  • In Park Groot Schijn start in het voorjaar de bouw van het nieuwe jeugdcentrum met fuifzaal. Daarnaast komen er ook nieuwe lokalen voor twee jeugdverenigingen.
  • Op Luchtbal starten we met de verbouwingen van het ontmoetingscentrum, zodat de jeugdwerking volwaardig geïntegreerd kan worden in het gebouw.
  • Let’s Go Urban krijgt een investeringstoelage om feestzaal Kielpark om tot bouwen tot een urban center, een centrum waar urban sports, dans en muziek centraal staan. Voorwaarde van de renovatie is dat ook andere organisaties gebruik kunnen maken van de infrastructuur.
  • In 2018 zullen we het vernieuwde speelterrein in het Nachtegalenpark openen. Avontuurlijk spelen en integrale toegankelijkheid zijn de prioriteiten.