Beleidsplan 2018: Kinderopvang

Voor kinderopvang meld ik graag nogmaals dat we de Barcelona-norm (kinderopvang voor minstens 33% van de kinderen jonger dan 3 jaar) behaald hebben, maar dat we blijven inzetten op capaciteitsuitbreiding. De reële nood in Antwerpen lag in 2012 op 39%. We streven ernaar om de reële nood in onze stad te dekken.

In 2018 staan er meerdere investeringsprojecten op de planning, waaronder twee nieuwe occasionele kinderdagverblijven in de Kerkstraat en in de Twee Netenstraat. Zij zorgen samen voor 63 nieuwe plaatsen.

Om activering en integratie mogelijk te maken, blijft occasionele kinderopvang van groot belang.

Daarnaast vermeld ik graag het nieuw kinderdagverblijf in de duurzaamste wijk van Antwerpen, Nieuw Zuid. Er worden 54 plaatsen gecreëerd door een externe exploitant. Tegen het einde van het jaar weten we wie de nieuwe concessionaris wordt.

In de wijk Cadix openen we het nieuw kinderdagverblijf Stoomboot van de stedelijke kinderopvang. Dit kadert in een optimalisatie oefening waarbij we kleinere verouderde locaties sluiten en integreren in duurzame nieuwbouw locaties.

Ik kondig ook heel graag de lancering van de Kinderopvangzoeker aan. We zijn al enkele maanden geleden gestart met de pilootfase. Alle deelsectoren zijn vertegenwoordigd en in december zal de stedelijke kinderopvang toetreden. Vanaf februari 2018 lanceren we de Kinderopvangzoeker en mogen andere kinderopvanginitiatieven gefaseerd toetreden. Het is niet evident om iedereen mee te krijgen, maar er is een breed draagvlak bij de sector en voor ouders betekent dit een belangrijke stap naar meer duidelijkheid en snellere dienstverlening.