Beleidsplan 2018: Leefmilieu

Leefmilieu is een zeer uitgebreid domein met veel onderdelen en cijfers. Hier benadruk ik dus graag enkele specifieke zaken.

2017 is natuurlijk het jaar geweest waarin we de lage-emissiezone ingevoerd hebben, een belangrijke stap in de verdere verbetering van de luchtkwaliteit. De inkomsten van de LEZ worden gebruikt voor bijkomende projecten die de leefbaarheid ten goede komen.

We zullen de LEZ-handhaving voor buitenlandse voertuigen nog verder versterken. We zullen bijkomende handhaving op straat organiseren en bovendien zullen we systemen ontwikkelen waarmee we in samenwerking met gespecialiseerde bedrijven boetes in het buitenland zullen innen.

In Antwerpen voeren we een zeer breed luchtkwaliteitsbeleid en bekijken we alle vormen van luchtverontreiniging. Daarom zullen we ook de aanleg van walstroomvoorziening voor riviercruises bij de heraanleg van de cruise terminal verder onderzoeken en concretiseren.

Verder zetten we al enkele jaren versterkt in op de duurzame collectieve renovaties en renovaties van gedeelde eigendommen. In een stad als Antwerpen, met veel huurders, appartementen en rijhuizen is dat absoluut noodzakelijk. Aanvullend op dat beleid zullen we een nieuw systeem voor de toekenning van premies voor collectieve energierenovaties uitwerken. We denken dan bijvoorbeeld aan gevelisolatie van appartementsgebouwen of collectieve dakrenovatie en isolatie van verschillende naastgelegen rijhuizen.

Dit sluit ook mooi aan bij de verschillende Europese subsidieprojecten in het kader van collectieve energierenovatie zoals Acer, Triple A en BE-REEL. Daarover zou ik graag nog willen opmerken dat, gezien de vele projecten die we hebben binnen gehaald, de stad duidelijk een voortrekkersrol binnen Europa opneemt en dat het goede werk van EMA zijn vruchten afwerpt.