Ontwikkelingssamenwerking

De stad Antwerpen kiest er bewust voor om te investeren in ontwikkelingssamenwerking. Hierbij kiezen we er voor om Zuidwerking op te zetten met landen of regio’s met een band met de Antwerpse stadsgemeenschap. We betrekken lokale actoren actief bij deze werking en bouwen verder op hun expertise. Op die manier gaan we op zoek naar projecten die duurzaam bijdragen aan de lokale ontwikkeling in eigen regio en leggen we de focus op onderwijs, gezondheid en zelfredzaamheid.

De stad fungeert als een echte matchmaker en facilitator en we gaan op zoek naar (private) partners die mee hun schouders onder deze mooie projecten willen zetten.