Stad Antwerpen lanceert nieuw, vereenvoudigd toelagereglement voor kunstprojecten

De stad Antwerpen stelt een nieuw toelagereglement voor dat kansen biedt aan kunstenaars om zich te ontwikkelen en hun werk aan het publiek te tonen.

De stad Antwerpen geeft toelagen voor kunstprojecten in het kader van haar regierol Cultuur. Via die toelagen voor kunstprojecten geeft de stad kansen aan professionele kunstenaars om zich te ontwikkelen en een groter publiek te bereiken. In het nieuwe toelagereglement worden de twee bestaande reglementen ‘Impulssubsidie’ en ‘Kunst maakt de stad’ geïntegreerd en vereenvoudigd.

“Het nieuwe reglement richt zich tot de professionele kunstensector, waarbij startende kunstorganisaties voortaan op dezelfde ondersteuning aanspraak kunnen maken als organisaties die al langer bezig zijn. Bovendien kunnen nu ook individuele kunstenaars een projectaanvraag indienen. Naast vernieuwing is ook de hefboomfunctie een belangrijk criterium: hoe draagt dit project bij tot een mooie toekomst voor de kunsten in Antwerpen, de maker of de organisatie? Is het project een springplank naar meer? Uiteraard blijft een publieksmoment hierbij heel belangrijk, zodat ook onze inwoners ervan kunnen genieten!”

Na goedkeuring door de gemeenteraad op 18 mei zal dit reglement ingaan voor projecten die ten vroegste op 1 januari 2021 starten (indiendatum 30 september 2020).

Het nieuwe toelagereglement heeft betrekking op projecttoelagen voor de professionele kunstensector. Naast podiumkunsten, muziek, beeldende en audiovisuele kunsten, komen ook literaire projecten in aanmerking voor dit reglement. Jaarlijks is er 880.000 euro beschikbaar.

Met dit toelagereglement wil de stad Antwerpen:

  • een dynamisch kunstenlandschap in de stad Antwerpen mogelijk maken door projecttoelages aan zowel nieuwe makers, als meer gevestigde waarden die een vernieuwend aanbod brengen en/of nieuwe doelgroepen aanspreken;
  • een hefboom bieden aan (jonge) kunstenaars om kwaliteitsvolle artistieke projecten te realiseren zodat zij een plek kunnen vinden in Antwerpen en het Vlaamse kunstenlandschap;
  • een hefboom bieden aan professionele kunstorganisaties om nieuwe artistieke projecten te realiseren die buiten de reguliere werking en opdracht van de organisatie vallen en die het artistieke leven in de stad Antwerpen en in Vlaanderen verrijken;
  • een hefboom bieden voor projecten van bewoners of verenigingen die door een samenwerking met professionele kunstenaars het kunstenlandschap in de stad Antwerpen verrijken.

Na goedkeuring door de gemeenteraad vinden geïnteresseerden vanaf 19 mei meer info op www.antwerpen.be.