Kinderopvang

De bevoegdheid kinderopvang valt deze bestuursperiode opnieuw onder mijn hoede.

“Kinderopvang is al lang niet meer het louter bijhouden en bezig houden van een kind. Voldoende kwalitatieve kinderopvang is niet enkel belangrijk om zowel mannen als vrouwen voldoende kansen te geven op de arbeidsmarkt en voor een goede balans tussen werk en privé, het is vooral in het belang van het kind zelf! Met een sterke pedagogische aanpak, is kinderopvang de ideale opstap naar de kleuterschool!”

Vorige legislatuur was de belangrijkste doelstelling op vlak van kinderopvang het behalen van de Barcelona-norm, die zegt dat 33 op 100 kinderen tussen 0 en 3 jaar een opvangplaats moeten hebben. Dat is niet evident in een grootstad waar de plaatsen schaars zijn. In de zomer van 2017 behaalde Antwerpen de Barcelona-norm: een jaar sneller dan de meest ambitieuze voorspelling.

Voor kinderopvang ga ik ook deze bestuursperiode verder op de ingeslagen weg. De mooie resultaten uit de vorige periode werden behaald dankzij een sterke regierol vanuit de stad en verschillende ondersteunings- maatregelen voor de private sector. We zetten deze inspanningen verder om zo voldoende opvangplaatsen te creëren om aan de reële nood aan kinderopvang te kunnen voldoen. Tegelijkertijd blijven we werken aan de hoogste kwaliteit

Voor deze extra capaciteit kijk ik opnieuw naar de private sector. Uiteraard blijf ik ook investeren in de stedelijke kinderopvang. Hier zetten we in op moderne, duurzame en kwalitatieve verblijven, maar we breiden de stedelijke kinderopvang niet uit.

Tevens zorgen we voor voldoende plaatsen voor kinderen met een beperking of extra zorgnood en voorzien we in voldoende occasionele opvang bij partners die hier structureel rond werken, zoals de OKiDO’s.