Over Nabilla

In 1977 zag ik voor de eerste keer het daglicht. Als oudste van zeven groeide ik op in een warm nest in Hoboken. Kansen grijpen, maar vooral kansen creëren is mij met de paplepel ingegeven.

Na mijn studies ging ik aan de slag als apotheekassistente, maar de drive én goesting om echt op eigen benen te staan was te groot. Ik begon een broodjeszaak op het Zuid. De zelfstandige Nabilla was opgestaan.

Al snel ontdekte ik dat ook het sociaal geëngageerde stemmetje in mij steeds luider begon te klinken… Daarom ben ik in 2011 in de politiek gestapt. Ik wou mijn verantwoordelijkheid als individu nemen ten voordele van onze gemeenschap.

Na de verkiezingen van 2012 ging ik in Antwerpen aan de slag als schepen voor N-VA met de bevoegdheden Jeugd, Leefmilieu, Kinderopvang en Dierenwelzijn. Die rijmen perfect met de sociale betrokkenheid die ik vooropstel. Mijn doel? Een leefbare en bruisende stad waar iedereen zich ten volle kan ontplooien en mee kan bouwen aan de stadsgemeenschap van morgen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 bekleedde ik de derde plaats op de Antwerpse stadslijst en werd ik herverkozen. Ik ben ontzettend dankbaar voor het vertrouwen dat ik kreeg om opnieuw een bestuursperiode te mogen werken aan een nog sterkere, veiligere en warmere stadsgemeenschap. 

Op 7 januari 2019 legde ik de eed af als schepen voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking. ‘De grote verbinding’ uit het bestuursakkoord trek ik ook door binnen mijn bevoegdheden. Binnen al mijn bevoegdheden is de rode draad het dichter bij elkaar brengen van bestuur en burger.