Loketwerking

“Loketwerking is één van de kerntaken van onze stad. De medewerkers aan de loketten zetten zich dagelijks in om iedere Antwerpenaar snel, efficiënt en correct verder te helpen, of het nu gaat om wettelijk verplichte documenten of om andere vormen van dienstverlening.”

Ik blijf verder inzetten op de automatisering van de bestaande procedures. Dit moet leiden tot een steeds betere en snellere dienstverlening naar onze inwoners toe. Uiteraard blijft er voor essentiële dienstverlening een analoog alternatief en voorzien we in begeleiding voor inwoners die nog niet voldoende overweg kunnen met technologie of er nog te weinig toegang toe hebben.

De dienstverlening van de stad moet zich aanpassen aan het veranderende leven van de burger. In die zin wensen we het aantal pop-up loketlocaties verder uit te breiden, zodat de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger staat. We onderzoeken bovendien de mogelijkheden om ook het afleveren van documenten verder te vereenvoudigen, zoals de optimalisatie of uitbreiding van de attestenzuil, de aflevering aan huis of het ophalen buiten de openingsuren met behulp van kluisjes.

Tot slot sta ik erop dat communicatie naar de burger helder en correct verloopt.