Stad Antwerpen kent kinderopvangtoelage uitzonderlijk langer toe

Het Antwerpse college heeft een extra ondersteuningsmaatregel in het leven geroepen die gericht is op ouders die kinderopvang gebruiken. Er komt een verhoging van de leeftijdsgrens tot welke ouders een toelage ontvangen voor kinderopvang. Na goedkeuring door de gemeenteraad kan deze maatregel ingaan.

Door de sluiting van de scholen zijn er ook Antwerpse peuters die de overstap van de kinderopvang naar de kleuterschool niet hebben kunnen maken. Deze kindjes zullen dus langer in de kinderopvang moeten blijven.

De kinderopvangtoelage is een toelagesysteem van de stad Antwerpen dat ervoor zorgt dat kinderopvang met een vaste prijs tot 14 euro goedkoper wordt voor de ouders. Deze toelage stopt wanneer het kind 3 jaar wordt. In de huidige uitzonderlijke situatie zal deze leeftijdsgrens tijdelijk verhoogd worden zodat de ouders van deze peuters toch nog betaalbare kinderopvang kunnen genieten. De toelage wordt verlengd tot de peuter naar de kleuterschool kan.

Ouders moeten zelf de nodige afspraken maken met hun kinderdagverblijf om hun kind langer naar de opvang te kunnen sturen. De opvang moet immers zelf zien of daarvoor ruimte is. Daarna wordt de toelage automatisch toegekend aan wie in aanmerking komt.

“Kinderopvang is een essentiële dienstverlening. Het zorgt ervoor dat ouders aan de slag kunnen en stoomt onze allerkleinsten klaar voor de school. Voor de kinderen die nu niet kunnen doorstromen naar de kleuterschool en een stedelijke tegemoetkoming in de opvangfactuur kregen, willen we een oplossing bieden.”