Blended learning werkt voor de stad!

De digitale overstap is als een wervelwind over ons heen gegaan, en dat geldt ook voor de opleidingen voor de 7.700 medewerkers die de stad Antwerpen organiseert. De coronapandemie van het voorbije jaar heeft die evolutie alleen maar versneld. De methode van blended learning – een combinatie van online leren (e-learning, digitale groepsles, padlet of online prikbord, apps, digitale quiz,…) en contactonderwijs – maakte het ook voor de thuiswerkers mogelijk om ondanks de crisis te blijven (bij)leren. De stad Antwerpen is vast van plan om op die ingeslagen weg verder te gaan, pandemie of niet.

De vraag over e-learning aan de stad Antwerpen kwam van gemeenteraadslid Martine Vrints, maar ik deel de boeiende cijfers ook hier.

De Stad Antwerpen moedigt elke medewerker aan zich te ontwikkelen als professional. Daarom voorziet ze in een intern en extern aanbod met opleidingen vanuit de noden van de organisatie. In 2018 lanceerde de stad een eerste e-learning voor 3.274 ambtenaren. 87% van de deelnemers vond leren via een online opleiding verrijkend en leuk.

Het intern aanbod van de stad werd sinds maart 2020 maximaal gedigitaliseerd. Van 205 opleidingen konden er in de periode voor Corona al 32 opleidingen via e-learning gevolgd worden. Sindsdien werden er nog 68 opleidingen gedigitaliseerd. Voor deze opleidingen werden fysieke leslokalen vervangen door digitale lokalen, soms werd een digitale tool zoals padlet (online prikbord) ingeschakeld tijdens de les.

Het lesaanbod is breed. Dat kan gaan om vaktechnische opleidingen, maar ook om opleidingen om gedragscompetenties verder te ontwikkelen. Sinds begin maart 2020 gingen 105 opleidingen in een digitaal leslokaal door.

In dezelfde periode werden tal van nieuwe e-learnings gelanceerd: van e-learnings voor het onthaal van nieuwe medewerkers tot een e-learning over omgaan met agressie tijdens de dienstverlening. Vanaf begin maart waren er 15.771 deelnames aan een e-learning van eigen makelij. De stad maakte ook werk van 79 externe e-learnings, via het e-learningplatform van Good Habitz,  goed voor 4.325 deelnames sinds maart 2020.

Niet alles kan digitaal. Ter vergelijking: sinds maart 2020 organiseerde de stad nog 104 opleidingen in een fysiek lokaal of in open lucht. Vaardigheidstrainingen, praktijkgerichte opleidingen en opleidingen in het kader van wettelijke attestering worden fysiek georganiseerd, waaronder de eedaflegging voor nieuwe medewerkers, de opleiding levensreddend handelen voor kinderopvang en de opleidingen voor rijbewijzen.

Digitaal leren heeft voor- en nadelen – ook dat mag duidelijk zijn. Voordelen zijn onder meer:

  • De combinatie van interactieve elementen (quizzen, oefeningen) en verschillende media (video’s, afbeeldingen) maken een e-learning boeiend;
  • Een e-learning doorlopen kan volgens eigen planning en tempo;
  • Een digitale groepsles van max. 3,5 uur houdt de aandacht erbij;
  • De deelnemer kan het geleerde tussentijds te oefenen.

Nadelen zijn er ook:

  • Praktijkopdrachten kunnen niet geoefend worden;
  • Een onstabiele internetverbinding verstoort de aandacht;
  • Het niet naleven van de online etiquette veroorzaakt ruis;
  • Het oefenen van sociale vaardigheden werkt beter in een real life situatie.
  • Een fysiek lesmoment creëert veiligheid en vertrouwen in de groep.

De stad Antwerpen blijft inzetten op blendend learning: we zoeken naar de juiste oplossing voor elke leernood. Digitaal wanneer het kan, fysiek met een trainer of mentor wanneer het moet. Sociale vaardigheden trainen, bijvoorbeeld, doe je best op de werkvloer. Zo benader je best de realiteit. Maar de theorie aanleren, dat kan dan wel digitaal – dat heeft Corona ons geleerd!