Stedelijke kinderdagverblijven krijgen camera’s

De stedelijke kinderdagverblijven van Antwerpen worden uitgerust met camera’s. Dat werd in april 2020 beslist, maar de uitrol gebeurt op dit moment: in vijf kinderdagverblijven hangen de camera’s al, de overige kinderopvanginitiatieven van de stad Antwerpen worden later uitgerust. Met de camera’s willen we zekerheid bieden aan zowel de ouders als de kinderbegeleiders zelf: de veiligheid van de allerkleinsten komt op de eerste plaats.

De beslissing is allerminst halsoverkop genomen: er ging een uitvoerig traject vooraf, zowel met de Privacy Commissie als met de vakbonden en de medewerkers zelf. Er gelden strenge regels wanneer de beelden bekeken mogen worden: enkel bij ernstige klachten en incidenten. De beelden kunnen enkel door de directie van de stedelijke kinderopvang bekeken worden, niet door de ouders of de medewerkers zelf. De camera’s komen er met respect voor de integriteit van de kinderen en de privacy van onze medewerkers: we spelen geen big brother is watching you. De ouders worden op de hoogte gebracht bij intake gesprekken: ze geven hun uitdrukkelijke toestemming bij de ondertekening van het huishoudelijk reglement.

De camerabeelden zijn geen tovermiddel, maar ze zijn een gedegen hulpmiddel om objectief te oordelen bij ernstige klachten of incidenten: de beelden bieden zekerheid. In de beide richtingen, ze kunnen bewijzen wanneer zaken zijn fout gegaan, maar ze kunnen even goed bewijs leveren dat bij welke incidenten ook alle regels en procedures correct zijn nageleefd.

En dit wil ik toch ook graag benadrukken: de beelden zijn tot dusver nog niet gebruikt. De overgrote meerderheid van onze kinderbegeleiders zorgt met hart en ziel voor de kinderen, met veel verantwoordelijkheidsbesef. Ze verdienen onze waardering en respect.

Overigens: de stad Antwerpen subsidieert ook privékinderdagverblijven die camera’s willen: ze krijgen de helft van hun investering terugbetaald.

Ik geloof oprecht dat de camera’s een hulpmiddel kunnen zijn: ze bieden meer zekerheid aan de ouders en aan het personeel, voor mij komt de veiligheid van de kinderen komt op de eerste plaats. Of de rest van Vlaanderen moet volgen met camera’s? Dat beslis ik niet, maar ik geloof er in. We moeten de kans op incidenten zo veel mogelijk uitsluiten en eventuele rotte appels in de kinderopvang moeten eruit, want vandaag zetten zij de hele sector in een slecht daglicht, en dat verdienen onze medewerkers niet.

Tot slot, dit is geen of/of verhaal. Het is en/en, we investeren als stad in camera’s én tegelijk ben ik gewonnen voor méér Vlaamse middelen voor de kinderopvang. Transparantie over de “zwarte lijst” van Kind & Gezin, snellere en adequate controles bij incidenten, de rotte appels eruit…. het zijn evidenties voor mij. Maar fundamenteel moeten we beter willen voor onze allerkleinsten in de kinderopvang: betere financiering van de sector, aanpakken van de hoge werkdruk, een nog betere opleiding en begeleiding van de kinderbegeleiders: de lat moet niet omlaag om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen, ze moet net hoger gelegd.