Je kan tot 2000 Euro per jaar besparen met de kinderopvangtoelage!

Korte schets algemeen

Antwerpen kampt met een groot tekort aan kinderopvang. Capaciteit creëren in de kinderopvang is in de eerste plaats een Vlaamse bevoegdheid maar in de grootstedelijke omgeving ziet iedereen dat deze tekort schiet. Als stad hebben we een belofte gemaakt om maximale inspanningen te leveren om het aantal beschikbare plaatsen drastisch te verhogen en dit probleem ten gronde aan te pakken. We streven ernaar om zo snel mogelijk (en als het van NVA afhangt binnen deze legislatuur) de Barcelonanorm te behalen ( er is opvang voor 33 op 100 kinderen). Daarom willen we de zelfstandige starters optimaal ondersteunen bij de uitbouw van hun kinderdagverblijf. Bij het begin van deze legislatuur hadden we een tekort van 1800 kindplaatsen ten opzichte van de Barcelonanorm. Momenteel hebben we dit tekort teruggeschroefd tot 1180 plaatsen. Onze ambitie gaat veel verder en als stad nemen we belangrijke stappen. Dit ontslaat de Vlaamse Overheid niet van haar verplichtingen en we rekenen er op dat ook zij in belangrijke mate blijft investeren in de Antwerpse kinderopvang.

Mei 2014 – Antwerpen gaat van start met de kinderopvangtoelage

De Kinderopvangtoelage betekent concreet dat de stad een deel van de factuur die ouders betalen voor hun kinderdagverblijf financiert. Ieder kinderdagverblijf dat een vaste dagprijs hanteert en niet inkomensgerelateerd werkt komt in aanmerking voor de maatregel. Elk kinderdagverblijf dat  zich aansluit bij het systeem van de kinderopvangtoelage engageert zich bovendien om samen met de stad de kwaliteit van de opvang continu te verbeteren.

Dit betekent dat zowel de ouders als de zelfstandige kinderdagverblijven voordeel halen bij deze maatregel. Ouders die hun kinderen inschrijven bij een kinderdagverblijf met een vaste prijs kunnen genieten van deze premie.  Anderzijds krijgen ook zelfstandige kinderdagverblijven door de kinderopvangtoelage de kans om de lege plaatsen in te vullen.

Januari 2015 – 6 maanden later zien we resulaat! Vandaag zijn er 504 plaatsen ingevuld met kinderopvangtoelage. 504 extra ‘betaalbare’ plaatsen zijn gecreëerd – lees: betaalbaar geworden voor ouders in functie van hun inkomen. Dit zijn plaatsen die vroeger voor heel veel mensen minder toegankelijk waren. 203 van deze plaatsen zijn afkomstig van nieuw gestarte initiatieven in 2014 en 2015. We hebben een toename van 44% nieuwe starters ten opzichte van 2013. Door onze maatregel slagen wij erin om de lege plaatsen  op een sociale manier in te vullen en structureel een antwoord te bieden op het capaciteitsaanbod.

Garantie op resultaat?

Het probleem waar zowel ouders als zelfstandige kinderdagverblijven mee te kampen hebben is het ‘shopgedrag’ … dat uiteraard een logisch gevolg is van de bestaande maatregels. Zelfstandige kinderdagverblijven ‘met vaste prijs’ kennen een groot verloop omwille van de prijsverschillen met de inkomensgerelateerde kinderdagverblijven. Sommige ouders zijn genoodzaakt om hun kinderen in goedkopere kinderdagverblijven onder te brengen indien mogelijk.

Door onze maatregel kunnen we hierop een antwoord bieden. Enerzijds moeten ouders niet langer hun kind op een wachtlijst plaatsen bij een inkomensgerelateerd initiatief, maar kunnen zij bij hun vertrouwde zelfstandige kinderopvang blijven. Anderzijds biedt deze maatregel ook voor de zelfstandige kinderdagverblijven een bron van zekerheid. In de praktijk zien we  dat reeds +/- 50% van de zelfstandige kinderdagverblijven met vaste prijs zijn ingestapt in het systeem van de kinderopvangtoelage. Vooral voor nieuw startende initiatieven blijkt deze nieuwe toelage een extra stimulans.

We zijn halverwege maar er is nog werk aan de winkel

Wij merken dat heel veel ouders en ondernemers bijzonder blij zijn met deze tegemoetkoming. Voor de stad Antwerpen is het uitermate belangrijk om de kinderopvang betaalbaar te houden voor de ouders en rendabel voor de ondernemers. (Het spreekt voor zich dat we elke ouder en elk kind alle kansen willen geven op vlak van kinderopvang: vreemde zin? Waarom zeggen we dit?) Iedereen moet kunnen gebruik maken van deze maatregel. We zijn actief bezig de kinderdagverblijven te overtuigen en aan te moedigen om hierin mee te stappen. Zij krijgen extra ondersteuning van de Stad Antwerpen. De regie kinderopvang faciliteert de nodige opleidingen en de administratieve lasten.

Ook de ouders kunnen hun kinderdagverblijven mee aansporen om in te stappen in het systeem. Zij besparen enorm veel op hun factuur van het kinderdagverblijf, wat meestal een grote hap uit het budget is. Een simpel voorbeeld maakt dit duidelijk:

Wanneer je bijvoorbeeld voltijdse opvang betaalt aan 30€/dag en je volgens je inkomen 20 eur/dag zou moeten betalen, dan betaalt de stad je 10€/dag terug. Dit betekent een besparing van meer dan  2000€/jaar. Wanneer je bijvoorbeeld voltijdse opvang betaalt aan 30€/dag, en je volgens je inkomen 25 eur/dag zou moeten betalen, dan betaalt de stad je 5eur/dag terug, dan bespaar je jaarlijks nog ongeveer 1000€. Dit is een aanzienlijke besparing voor de ouders! We willen graag ouders oproepen om gebruik te maken van de kinderopvangtoelage, zij kunnen hierdoor enorm besparen op hun kosten.

De stad vindt het belangrijk te investeren in jonge gezinnen. Jonge gezinnen moeten zich welkom voelen in een stad. Er is een tekort aan kinderopvang, maar we hebben de voorbije twee jaar grote inspanningen geleverd en we gaan dit ook blijven doen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s