Een studie moet juist geïnterpreteerd en niet naar eigen hand gezet worden

“Luchtkwaliteit in Antwerpen nog slechter dan gedacht: bekijk straat per straat”. De titel in de Gazet van Antwerpen en De Standaard. Ik zal er hoogstwaarschijnlijk nog wel vergeten zijn.

Nog slechter…
Ik schiet bijna in de lach, moest het niet zo triest zijn. Het is alweer een fantastische kop die nergens op slaat.
Het feit is dat we dit al lang wisten. De luchtkwaliteit is niet slechter dan we dachten. Ze is zo slecht als we dachten!
Het is al lang geweten dat er een verband is tussen black carbon (roetdeeltjes) en verkeer.

Dit zijn trouwens de resultaten van een onderzoeksproject waaraan de stad Antwerpen met haar stadswachten haar medewerking heeft verleend. Het bevestigt dus nogmaals wat we al wisten. Er is relatief meer roet langs de drukkere wegen en roet is schadelijk voor de gezondheid.
Dit onderzoek bevestigt  met andere woorden het nut van de beslissing om een lage-emissiezone in te voeren. Black carbon is sterk verkeersgerelateerd en wordt bij wijze van spreken ingeademd daar waar ze uitgestoten wordt, met andere woorden in de stad zelf. De LEZ zal voornamelijk effect hebben op de uitstoot van black carbon doordat oudere diesels zonder roetfilter geweerd worden.  We zullen dat effect ook kunnen aantonen met het permanente vaste meetnet dat we samen met de Vlaamse Milieumaatschappij aan het uitbouwen zijn.
De lage emissiezone is trouwens geen op zich zelf staand fenomeen. In andere Europese landen is het reeds met succes geïmplementeerd, beproefd en welbevonden.

Wanneer we deze studie van VITO rechtstreeks gaan linken aan de overkapping van de ring, dan zijn we appelen met peren aan het vergelijken.
Dit project ging over de meting van black carbon in de straten van de stad zelf. De link tussen verkeer en black carbon in die specifieke straten is in dit onderzoek aangetoond. Het is dus (ook) het verkeer in deze straten dat aangepakt moet worden. De overkapping gaat op vlak van roet op de Leien niet zoveel veranderen. Verbetering van luchtkwaliteit is een én-én verhaal, waarbij de combinatie van maatregelen nodig is.
De Lage Emissiezone maakt dan ook deel uit van het gezamenlijk actieplan luchtkwaliteit van de stad.
Dit plan omvat onder andere de uitbreiding van het stedelijk meetnet luchtkwaliteit, het promoten van energiezuinige verwarmingsketels en het sensibiliseren over het effect van houtstook in kachels en open haarden, het inzetten op vertramming en verfietsing, de inplanting van verblijflocaties voor kwetsbare doelgroepen, verscherpt toezicht op industriële fijnstofbronnen, …

Een studie moet juist geïnterpreteerd en niet naar eigen hand gezet worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s