Vereenvoudiging en uitbreiding toelages kinderopvang

De stad Antwerpen vereenvoudigt haar toelagesysteem om startende en bestaande kinderopvanginitiatieven een duwtje in de rug te geven en stelt ook twee nieuwe toelages voor. De zelfstandige kinderopvanginitiatieven kunnen voortaan beroep doen op een toelage voor veiligheidsmaatregelen. Ook kunnen de ouders van schoolgaande kinderen jonger dan 5 jaar die in de schoolvakanties opnieuw naar hun vertrouwde kinderdagverblijf gaan, nu ook voor deze kinderen een kinderopvangtoelage krijgen.

 “Antwerpen kampt al jaren met een historisch tekort aan kinderopvang”, duidt schepen Nabilla Ait Daoud. “Deze legislatuur wordt er dan ook volop ingezet om het aantal kindplaatsen uit te bereiden en de Barcelonanorm te behalen”.

De stad heeft dan ook een heel aantal stimulansen uitgewerkt om zelfstandige kinderopvanginitiatieven te helpen opstarten of uitbreiden. Het gaat onder andere om:

  • kwaliteitstoelage
  • kinderopvangtoelage
  • presubsidiëring van opvang volgens inkomenstarief (trap 2B)

“Deze toelagereglementen worden nu vereenvoudigd en op elkaar afgestemd, in twee reglementen. Een reglement voor werkingssubsidies en een voor investeringssubsidies. Daarnaast worden er twee nieuwe toelages extra opgenomen”, verduidelijkt schepen Ait Daoud.

Toelage voor veiligheidsmaatregelen
De nieuwe toelage voor veiligheidsmaatregelen geeft opvanginitiatieven de kans om hun locatie nog veiliger te maken.

De kinderopvanginitiatieven kunnen een toelage krijgen voor twee verschillende soorten veiligheidsmaatregelen:  het plaatsen van een toegangscontrolesysteem met videofonie en het installeren van binnencamera’s in de leefgroepen. Een kinderopvanginitiatief kan ook voor beide veiligheidsmaatregelen opteren. Het kan dan ook voor beide maatregelen een toelage bekomen.

Uitbreiding kinderopvangtoelage
In Antwerpen is er een grote nood aan inkomensgerelateerde kinderopvang. Omwille van budgettaire beperkingen zijn de Vlaamse middelen vanuit Kind & Gezin echter ontoereikend om aan deze hoge nood tegemoet te komen.

Kinderopvangtoelage
Daarom ontwikkelde de stad Antwerpen het systeem van de kinderopvangtoelage. Dit is een korting (tot 14 euro per dag) die de stad Antwerpen aanbiedt aan de ouders op de ouderfactuur. Deze korting is vergelijkbaar met de tussenkomst die Kind & Gezin betaalt bij de inkomensgerelateerde kinderopvanginitiatieven. Op deze manier kunnen meer ouders genieten van betaalbare kinderopvang, afhankelijk van hun inkomen.

Terug naar kinderdagverblijf in vakanties
Tijdens de schoolvakanties zijn er vaak meerdere vrije plaatsen bij kinderdagverblijven omdat de ouders vakantie hebben. Anderzijds is het moeilijk voor ouders van kleuters om aangepaste opvang te vinden voor hun 3- tot 5-jarigen. Speelpleinwerkingen zijn voor hen niet altijd de beste oplossing. In de praktijk keren kleuters dan ook vaak een of meerdere vakanties terug naar hun kinderdagverblijf, nadat ze reeds zijn gestart in de kleuterschool.

Uitbreiding toelage
Tot nu toe hadden de ouders geen recht meer op de kinderopvangtoelage van zodra hun kindje 3 jaar was of het gestart was in de kleuterschool. Met deze uitbreiding van het toelagereglement kunnen kinderdagverblijven tijdens schoolvakanties ook aan ouders van reeds schoolgaande kinderen jonger dan 5 jaar een korting geven via de kinderopvangtoelage.

Deze uitbreiding geldt enkel voor kinderen die voordien naar diezelfde kinderopvang gingen. Het is immers de bedoeling dat het kind voor even teruggaat naar een vertrouwde omgeving.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s