Persmededeling Terloplein

Na het ernstige incident afgelopen zaterdag aan het Terloplein in Borgerhout contacteerden verschillende geëngageerde buurtbewoners mij om hun bezorgdheden te delen. Ik wilde daar graag naar luisteren.

Maandag nam ik dit op met de burgemeester en de korpschef. Ik stelde voor om samen te zitten met vertegenwoordigers uit de gemeenschap en de buurt, maar ook te luisteren naar de ervaringen van de bemiddelaars en de cel diversiteit van de lokale politie en onze stedelijke buurtregie.

Benoemen van problemen
Dit overleg vond deze voormiddag plaats. Ook burgemeester Bart De Wever en collega-schepen voor Samenleven, Fons Duchateau waren hierbij aanwezig.  Uit dit gesprek komt duidelijk een bredere problematiek naar boven waar we in het verleden ook op andere plaatsen in de stad mee te maken kregen. De opstootjes in de wijk Luchtbal vorig jaar zijn een goed voorbeeld. Daar werd kordaat opgetreden tegen de heethoofden, maar tegelijk ook geluisterd naar de vragen van de jongeren die wél oplossingen in gedachten hadden. Met de aanleg van bijkomende speel- en sportinfrastructuur en een goede sensibilisering vanuit de politie en stedelijke diensten hebben we daar als stadsbestuur een antwoord op geboden.

Het probleem rond het Terloplein blijkt dieper te zitten. Dat leid ik af uit de getuigenis van de wijkwerking van de politie en de signalen uit de buurt. Een kleine groep jongeren verzuurt de leefbaarheid voor alle bewoners. Zij maken ook geen onderscheid tussen mensen uit de buurt, jeugdwerking of politie: iedereen die wil bijdragen tot een aangenamere omgeving kan geviseerd worden. Eieren gooien, roepen, intimideren… Het gevoel heerst dat er bij die groep jongeren onvrede is zonder een concrete visie op hoe het dan wel moet.

Zoeken naar oplossingen
Als verantwoordelijke voor het jeugdbeleid in onze stad trek ik mij deze problematiek persoonlijk aan. Want de buurt heeft nood aan oplossingen, niet aan het opblazen van de problemen die er al zijn. Een belangrijke schakel lijkt het vinden van een structurele oplossing voor het Terloplein zelf. Dat werd in 2012 heraangelegd. Net om de overlast tegen te gaan. Dat doel werd duidelijk niet gehaald. Dat is een piste die ik alvast met alle betrokkenen zal opnemen.

Bij incidenten moet er kordaat opgetreden worden. Maar de harde kern van de onruststokers in beeld krijgen, is niet eenvoudig. Daar ligt ook een verantwoordelijkheid bij de buurt. Ik ben er van overtuigd dat de overgrote meerderheid van de buurtbewoners daar mee een oplossing voor wil zoeken.

Ik ben dan ook zeer blij met het engagement vanuit de buurt, waaruit duidelijk blijkt dat ook zij deze situatie niet tolereren. Samen met de buurt, de wijkwerking van de lokale politie, de stedelijke buurtregie en de jeugdpartners wil ik nu constructief en positief verder werken en bekijken hoe we deze situatie kunnen aanpakken. Enkel op die manier wordt de buurt leefbaarder voor alle bewoners.

Breder overleg
Deze ervaring neem ik mee naar een volgend overlegmoment met de jeugdwerkingen. Ik heb samen met collega-schepenen overigens de uitnodiging voor de vergadering vanavond ontvangen. We kiezen er als bestuur echter voor om hier geen politieke vertegenwoordiging naar af te vaardigen. Wel vragen we aan de wijkwerking en de stedelijke diensten om te gaan luisteren.

Vanuit de stad kiezen we ervoor om achter de schermen te werken. De buurt van het Terloplein en Borgerhout zijn niet gebaat bij het mediacircus dat blijkbaar samengaat met de vergadering van vanavond. Wij willen in alle sereniteit luisteren naar de buurtbewoners en onze diensten. Zij vormen immers een onmisbare schakel om onze stad leefbaar te houden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s