Wat is klimaatmitigatie en waarom is het belangrijk

Deze zomer neem ik jou mee op pad en toon ik wat wij in Antwerpen allemaal doen rond leefmilieu. Als grootste stad van Vlaanderen nemen we de klimaatdoelstellingen zeer ernstig. Daarom zetten we onder meer in op klimaatmitigatie: het voorkomen van de klimaatverandering door de beperking van de uitstoot van broeikasgassen.

De klimaatproblematiek is uiteraard niet enkel een Antwerps probleem. Het is een problematiek die best globaal wordt aangepakt. Maar aangezien tegen 2050 ongeveer 70% van de wereldbevolking in steden woont, rust er ook een grote verantwoordelijkheid op de schouders van die steden.

Voortrekkersrol
Zoals steeds wil Antwerpen ook hier een voortrekkersrol opnemen. Zo hebben we, via de burgemeestersconvenant, ons geëngageerd om tegen 2020 op het totale stedelijke grondgebied 20% minder CO2 uit te stoten in vergelijking met 2005. Voor onszelf leggen we de lat echter nóg hoger: niet 20%, maar 50% minder CO2-uitstoot tegen 2020 binnen onze stedelijke administratie. En tegen 2050 willen we een volledig klimaatneutrale stad zijn.

Hoe doen we dit nu?
De focus moet liggen op hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Tegen 2020 willen we 13% van de energievraag binnen het grondgebied Antwerpen invullen met in Antwerpen opgewekte hernieuwbare energie. De maatregel die in dit kader de meeste winst zal opleveren, is het gebruik van windmolens. De bouw van het grootste windmolenpark op land in België (op rechteroever aan de haven) is hier een cruciaal onderdeel.

Binnen de stad zelf streven we om energieverbruik maximaal te vermijden. Daarnaast investeren we in ons eigen patrimonium. Zo zorgen we voor energiezuinige ketels, isolatie, LED-verlichting… Ook het voertuigenpark wordt grondig onder de loep gehouden.

Om klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken, moeten we streven naar energiebesparing op grote schaal. Hierbij is een stadsbreed warmtenet van cruciaal belang. Dit onderdeel licht ik toe in een apart artikel.

Stadslab 2050
In Antwerpen hebben we ook ons eigen stedelijk laboratorium ‘Stadslab 2050’. Zij ondersteunen nieuwe, innoverende maatregelen en kijken of ze haalbaar zijn. Hun experimenten zijn concreet, tastbaar en toegespitst op de bewoners of bedrijven. Zo halen zij hier onmiddellijk voordeel uit. Denk bijvoorbeeld aan het project ‘gesloten winkeldeuren’.

Antwerpen zet volop in op een leefbare en aantrekkelijke stad. We geven het goede voorbeeld en investeren in de gekende pistes, zoals minder verbruik, duurzame materialen, hergebruik van grondstoffen, tegengaan van verspilling… Maar daarnaast denken we ook out-of-the-box en stimuleren we nieuwe en innoverende ideeën die nu nog toekomstmuziek lijken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s