Vrijwillig jeugdwerk krijgt duwtje in de rug

Een speerpunt in het Antwerpse jeugdbeleid is de ondersteuning van het vrijwillig jeugdwerk. Voor een grootstad is het belangrijk om – naast het professionele jeugdwerk – ook in te zetten op het versterken van het sociale weefsel via onze vrijwilligers. Infrastructuursubsidies zijn hierbij van groot belang.

Antwerpen telt zo’n 160 verenigingen die zich inzetten binnen het vrijwillig jeugdwerk. Zij helpen kinderen, tieners en jongeren om te ontspannen en zich persoonlijk te ontplooien. Hierbij is nood aan voldoende fysieke en mentale ruimte om zelf initiatieven te organiseren, te experimenteren, te fuiven… 110 van de verenigingen hebben momenteel een eigen lokaal.

Inhoudelijke ondersteuning
Als schepen voor Jeugd vind ik het belangrijk dat het maatschappelijk engagement van onze vrijwilligers kwalitatief en duurzaam kan gebeuren. Daarom zet ik in op inhoudelijke ondersteuning. Die bestaat uit steun aan de jeugdverenigingen zelf en uit het ter beschikking stellen van jeugdlokalen en infrastructuur. Vooral dit laatste is een hele uitdaging binnen een grootstad als Antwerpen.

Financieel duwtje
Daarom kies ik ervoor om sterk te investeren in de broodnodige ruimte voor ons vrijwillig jeugdwerk. Het college van burgemeester en schepenen besliste in maart 2017, op mijn initiatief, om een nieuw investeringsbudget ter beschikking te stellen voor 15 Antwerpse jeugdverenigingen voor een bedrag van €1.916.208,62.

De investeringen zijn zeer divers. Van het herstellen van een gebroken raam tot het zetten van een volledige nieuwbouw… Voor kleine werken kan men een subsidie krijgen tot 80% van de kostprijs van de werken. Voor grote werken (zoals de aankoop van een gebouw, een renovatie…) kan de subsidie tot 70% van de kostprijs van de werken bedragen.

Ruim €3,5 miljoen
Deze legislatuur zet ik sterk in op de infrastructuursubsidies voor vrijwillig jeugdwerk. In totaal werd al het dubbel van tijdens de vorige legislatuur geïnvesteerd en zal ruim €3,5 miljoen worden investeren om de stad levendig en bruisend de houden.

Voorbeelden van infrastructuursubsidies zijn de nieuwbouw van het Scouts 48/11 Kristus Koning in Antwerpen, Scouts 61 Sint-Jozef in Merksem en scouting Hoboken, en de renovatie van het lokaal van FOS Seascouts Lange Wapper op Linkeroever. Uiteraard wordt bij de bepaling van het subsidiebedrag gekeken naar hoeveel het gebouw gebruikt wordt voor jeugdwerking en naar andere bronnen van subsidies om dubbele subsidiëring te vermijden.

Kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie
Het voorzien in infrastructuur gaat verder dan enkel financiële ondersteuning. Kwaliteit en duurzaamheid draag ik hoog in het vaandel. Dus ook inhoudelijk moet er ondersteuning zijn in de vorm van technisch advies, verbetertrajecten, advies over keuring van gas en elektriciteit…

In een grootstad als Antwerpen is de beschikbare ruimte niet oneindig. Daarom is het belangrijk om ook gedeeld gebruik te stimuleren. In onze eigen gebouwen wordt zo steeds gemikt op een optimale invulling met een goede samenwerking tussen meerdere partners.

Ook de komende maanden en jaren wil ik vrijwillig jeugdwerk actief blijven ondersteunen. Dat op alle mogelijke manieren: inhoudelijk, infrastructureel en financieel. Aanvragen en adviesvragen zijn altijd welkom bij de stedelijke jeugddienst Antwerpen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s