Maak kennis met Circular South

Circular South is een Europees project. Het brengt wijkgebonden experimentele initiatieven rond circulaire economie in de praktijk. Met deze initiatieven stimuleren wij als stad het slim gebruik van energie, water en afval.

Er is in Antwerpen geen betere plaats om Circular South voor te stellen dan de misschien wel meest duurzame plaats in onze stad: de wijk Nieuw Zuid. Een plaats waar je de innovatie kan ruiken.

Circulaire economie, wat betekent dat nu concreet?
Kort samengevat wordt in een circulaire economie efficiënter omgesprongen met grondstoffen, materialen en energie door slimme kringlopen te sluiten. Door niet naast elkaar te werken, maar net tezamen.

We gebruiken én hergebruiken zoveel mogelijk natuurlijke hulpbronnen. Het warmtenet aanwezig in de wijk Nieuw Zuid is daar een mooi voorbeeld van. De restwarmte van onder meer Isvag zal in de toekomst de bewoners van warmte voorzien. Een win voor de bewoners, het bedrijf en de stad.

Warmtenetten spelen sowieso een belangrijke rol in de groene visie van onze stad en ze zullen dat blijven doen. Op termijn willen we een stadsbreed warmtenet creëren waar de hele stad gebruik van kan maken.

Minder en meer
Circular South is voor mij ook een verhaal van minder en meer. Minder verspilling en minder afval, meer efficiënte ideeën en meer duurzame innovaties. Minder hokjesdenken en minder gedateerde concepten, meer samenwerking en meer slimme keuzes.

Maar hoe gaan we dat nu doen?
Gedurende drie jaar betrekken we de bewoners van Nieuw Zuid bij het creëren van een circulaire dynamiek in hun wijk. Tijdens die drie jaren nodigen we de bewoners uit om deel te nemen aan wedstrijden. Die kunnen gaan over het inleveren van flessen met statiegeld, over het proberen leven zonder afval te creëren, over samen composteren…

Het is een manier om een bepaalde ingesteldheid aan te wakkeren en te stimuleren. Een duurzaam bewustzijn met voordelen voor iedereen.

Win-win-win
Want het afstemmen van gedrag op de beschikbaarheid van natuurlijke bronnen is altijd efficiënter. Denk bijvoorbeeld aan het krijgen van een melding wanneer je best je wasmachine laat draaien. En met ‘best’ bedoelen we: best voor het milieu, maar ook best voor jou en jouw portefeuille. De deelnemende bewoners zullen enerzijds hun energiefactuur zien dalen en worden anderzijds beloond voor bijvoorbeeld het afval dat ze besparen.

Het slagen van zo’n project hangt af van het engagement van de bewoners. Daarom kiezen we bewust om dit nieuwe project op te stellen en uit te rollen in overleg met de bewoners. Hun overtuiging in het belang van het project is van enorm belang voor het slagen ervan. Circular South is een mooi voorbeeld van de implementatie van een circulaire dynamiek in een wijk, van verschillende partijen die samenwerken aan een duurzame toekomst.

Innovatie
Circular South is een innovatief project dat gebruik maakt van moderne technieken, zoals big data, nudging en blockchain. Die laten ons toe projecten beter op te volgen en bij te sturen. Sowieso dragen ze bij tot betere resultaten waar iedereen belang bij heeft.

Ook streeft Antwerpen naar meer digitalisering. Ik ben dus heel blij dat de projecten van Circular South worden gekoppeld aan het A-profiel van de bewoners. Een slimme, snelle en duurzame manier van samenwerken. Antwerpen treedt zo in de voetsporen van andere grootsteden zoals Kopenhagen en Amsterdam.

Urban Innovative Actions
Het project is mede mogelijk gemaakt dankzij het Urban Innovative Actions-fonds. Het is een eer dat zij uit 206 projectvoorstellen kozen om onder andere Circular South mee te ondersteunen. Een teken dat Antwerpen op Europees niveau knap werk levert inzake stedelijke duurzaamheid.

Met het oog op een klimaatneutraal Antwerpen in 2050 is het belangrijk om stedelijke uitdagingen te onderzoeken en innovatieve oplossingen te vinden. Een circulaire economie zoals deze is hier een slim en efficiënt voorbeeld van.