Laatste keer dat kinderopvang sluit om politieke staking?

Vandaag zijn opnieuw 43 leefgroepen binnen de Antwerpse kinderopvang gesloten, als gevolg van de oproep van ACOD tot een massale deelname aan de staking van 4 december 2017.

De ouders van 790 kinderen staan vandaag opnieuw in de kou toen ze hun allerkleinsten wilden afzetten in de stedelijke kinderopvang. Deze ouders moeten opnieuw te elfder ure op zoek naar alternatieven. Of ze moeten opnieuw één van hun twintig verlofdagen, die ze opbouwden door hard te werken en die ze wellicht wilden sparen voor de kerstvakantie, opofferen.

Redenen los van de lokale werking
Wat mij enorm stoort aan deze opeenstapeling van politieke stakingen, is de impact op onze Antwerpse ouders. Die impact kan en wil ik niet blijven verantwoorden. De roep om een privatisering van de stedelijke kinderopvang klinkt luider en luider. Onze werknemers zijn immers ambtenaren en kunnen terugvallen op veel betere arbeidsvoorwaarden dan de kinderbegeleiders in de privé. Zowel op vlak van aantal wettelijke verlofdagen, vormen van thematische verloven, onbetaald verlof als extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering zijn de verschillen enorm. Daar bovenop te pas en te onpas sluiten om redenen die los staan van de lokale werking, dat wordt simpelweg niet meer aanvaard door de Antwerpenaar die rekent op deze dienstverlening.

Stedelijke diensten moeten meerwaarde zijn
Als schepen voor Kinderopvang zie ik nog steeds een meerwaarde in de stedelijke kinderopvang. Maar ik vind wel dat de diensten die wij als stad aan onze burgers bieden een meerwaarde moeten zijn en dat we moeten uitgaan van kwaliteit en klantvriendelijkheid. Voor mij wil dit dus concreet zeggen: een kinderopvang moet maximaal geopend zijn tijdens de werkweek en moet kwalitatieve opvang aanbieden.

37% minder stakers
Onze Antwerpse ouders moeten kunnen rekenen op een kwalitatieve en continue dienstverlening, daar wil ik niet van afwijken. Ik ben blij dat mijn oproep aan onze kinderbegeleiders ervoor gezorgd heeft dat er deze keer toch 37% minder stakers zijn. Voor het eerst zijn er meer werkende kinderbegeleiders dan stakende, ik wil hen hiervoor dan ook expliciet bedanken!

Onderzoek continuering dienstverlening
Maar elke kinderopvangplaats die gesloten blijft is een plaats te veel. Daarom onderzoeken we nu alle mogelijke paden die we in de toekomst kunnen bewandelen om, bij een volgende staking die los staat van een beslissing met directe impact op onze werknemers, de dienstverlening te laten doorlopen. Zo kunnen onze ouders hun kinderen dan nog steeds naar die veilige en vertrouwde omgeving brengen.