Opening KDV Tierlantijn

In de zomer van vorig jaar werd in Antwerpen de Barcelona-norm behaald. Dat betekent: een opvangplaats voor één kind op drie jonger dan drie jaar. Maar Merksem kampte met een zeer groot tekort…

Bij mijn aantreden was er slechts voor 23% van de 0-3 jarigen een opvangplaats. Hoewel we deze legislatuur in Merksem al meer dan 200 nieuwe plaatsen hebben gecreëerd, zijn we er helaas nog niet. Nóg niet.

We blijven inzetten op bijkomende capaciteit. Met de opening van Tierlantijn in Merksem zetten we opnieuw een grote stap voorwaarts. Vanaf nu vinden 32 kindjes hier dagelijks een warme omgeving om in op te groeien. Hun ouders vinden hier een plaats waar ze hun kinderen veilig en zorgeloos kunnen achterlaten.

Maar die bijkomende capaciteit is niet het mooiste aan dit project. Tierlantijn wordt uitgebaat voor OLO vzw, een organisatie die volop inzet op inclusieve opvang. Dat betekent opvang voor zowel kinderen met als zonder een beperking. Die visie maakt dit opvanginitiatief zo mooi!

De begeleiders van Tierlantijn hebben de competenties om baby’s en peuters extra ondersteuning te geven, als zij daar nood aan hebben. Ze doen dit in samenwerking met orthopedagogen.

Zo kan in Tierlantijn elk kind gewoon zichzelf zijn. Want kleine kinderen denken nog niet in termen als ‘anders’. Een prachtig gegeven dat hier slim wordt gestimuleerd. Zo heerst hier een warme basis voor een inclusieve samenleving.

Als stad juichen wij dit initiatief toe. Het is het tweede kinderdagverblijf van vzw OLO in Antwerpen. Ook Ekeren telt al eentje. Daarnaast hebben zij ook nog twee kinderdagverblijven in Brasschaat, één in Essen en één in Kapellen.

Het voorbije anderhalf jaar werd dit mooie pand gebruikt door vzw Beata. Zij openen deze zomer echter hun eigen nieuwe kinderopvang in Merksem. Al hun kindjes worden tijdens de overgangsperiode elders opgevangen of waren ondertussen oud genoeg om naar de kleuterklas te gaan.

Tierlantijn werkt met de kinderopvangtoelage en met de toelage voor ingekochte plaatsen, beide door onze stad in het leven geroepen. Zo wordt de dagprijs hier afgestemd op de financiële draagkracht van een gezin.

Deze legislatuur trekt de stad meer dan 11,5 miljoen euro uit om Antwerpse ouders zo financieel te ondersteunen in hun kinderopvang. Als stad hebben wij beslist om tussen te komen waar Vlaanderen te kort schiet en achterblijft met middelen. Tijdelijk tussen te komen, want het mag niet onze taak zijn om de taak van Vlaanderen over te nemen.

Wij geloven namelijk dat kwaliteitsvolle kinderopvang zorgt voor een stimulerende omgeving waarin onze allerkleinsten zich ontplooien en de eerste sociale contacten leggen.

Het is belangrijk om hierin te blijven investeren. In 2018 openen nog minstens zes nieuwe of vernieuwde kinderdagverblijven. Ook keurden we recent een nieuw project goed van vzw OLO: een inclusief kinderdagverblijf in de Egied Segerslaan in Wilrijk.

Ik wil alle medewerkers van vzw OLO graag proficiat wensen met hun nieuwe pand én bedanken voor hun inzet. Als schepen voor Kinderopvang maakt het me blij om op een moment als dit aanwezig te zijn.