Steeds minder vervuilende voertuigen binnen LEZ

De Antwerpse lage-emissiezone (LEZ) werd – als eerste van Vlaanderen – ingevoerd op 1 februari 2017 en is nu 1 jaar van kracht. De LEZ dient als belangrijke gezondheidsmaatregel om het acuut probleem aan luchtkwaliteit in Antwerpen aan te pakken. Het doel: versneld komen tot een properder wagenpark zodat onze inwoners opnieuw gezondere lucht inademen.

De LEZ is één van de ruim 100 maatregelen om de problematische luchtkwaliteit in Antwerpen aan te pakken. Concreet worden de meest vervuilende voertuigen uit de binnenstad geweerd. Dat heeft een positieve impact op de gezondheid van onze Antwerpenaren én haar bezoekers.

Na één jaar LEZ is het helaas nog te vroeg om de immissieresultaten van de luchtkwaliteit te kennen. Maar wanneer we kijken naar de gegevens van de voertuigen die binnen rijden, dan zien we dat maand na maand meer en meer voertuigen conform de Vlaamse toegangsvoorwaarden van de LEZ zijn.

Dat betekent dat deze belangrijke gezondheidsmaatregel zijn doel bereikt en zorgt voor een versnelde verschuiving naar meer propere voertuigen.

In vergelijking met de 15% voertuigen op onze Vlaamse wegen die niet aan de Vlaamse toegangsvoorwaarden van de Antwerpse LEZ voldoen, scoort Antwerpen significant beter.

97,5% voldoet aan de Vlaamse toelatingsvoorwaarden. Slechts zo’n 1,5% heeft zich een tijdelijke toelating tegen betaling aangeschaft en slechts zo’n 1% is in overtreding en ontvangt een boete. Dat wil zeggen dat er minder schadelijke stoffen (zoals fijn stof, roet en stikstofdioxide) zijn uitgestoten in de stad.

Conclusie? Ik ben overtuigd dat we weldra goede resultaten op vlak van gezondheid kunnen voorleggen.