Word EcoSchool en kies voor speelnatuur

Een EcoSchool is een school die inzet op één of twee duurzame thema’s: natuur, afval en duurzame materialen, energie, mobiliteit, duurzame voeding of water. EcoScholen genieten bovendien een gratis workshop, advies en begeleiding bij de aanleg van speelnatuur.

Elke kleuter-, lagere of secundaire school in de stad Antwerpen kan EcoSchool worden. Heeft jouw school interesse? Je vindt hier meer informatie.

Speelnatuur voor een school is bijvoorbeeld een speelheuvel, boomparcours of openluchtklas. Dat biedt een leuke én leerrijke meerwaarde voor alle leerlingen. Meer weten? Lees hier alles over speelnatuur voor EcoScholen.

(foto: Freinetschool Het Avontuur in Berchem / stad Antwerpen)