Week van de Vrijwilliger (deel 3)

De laatste drie dagen van de Week van de Vrijwilliger zijn aangebroken. Dus zet ik voor de laatste keer drie groepen vrijwilligers in de kijker. Ook hun onzelfzuchtige inzet verdient onze aandacht!

7. Jeugdhuisvrijwilligers

Antwerpen telt acht jeugdhuizen en zeven jeugdcentra. Ze bieden allemaal een gevarieerd aanbod aan, op maat van onze jongere inwoners. Die activiteiten worden bijna exclusief georganiseerd door vrijwilligers. Ze doen dat met veel overgave, veel passie… en zonder eigenbelang.

Deze jeugdhuizen en –centra hebben een grote meerwaarde voor onze stad. Het zijn plaatsen waar jonge vrijwilligers zich ontplooien, hun talenten ontdekken en leren hoe iets te organiseren. Daarnaast zijn het uiteraard gezellige ontmoetingsruimtes die het sociale contact tussen onze jongeren bevorderen.

8. Leiding Akabe

Akabe staat voor Anders Kan Best. De jeugdbeweging biedt een boeiend aanbod voor kinderen en jongeren met een handicap. Onder de vleugels van Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn er drie Akabegroepen in Antwerpen actief: De Zonnepinkers, De Koalabeertjes en 5 & 6 Schep Vreugde.

Ook hier bestaat de leidingsploeg uit enthousiaste vrijwilligers die zich wekelijks inzetten om samen met de leden te spelen, te knutselen, te koken… kortom: om samen plezier te maken. Mijn respect voor Akabe is immens en ik ben hen enorm dankbaar voor hun toewijding.

9. Alle andere!

De acht groepen die ik de voorbije week heb vernoemd vormen maar een greep uit de vele vrijwilligers die in Antwerpen actief zijn. Jongerengidsen en -coaches, vrijwilligers bij sportverenigingen, in de natuursector, in de gezondheidssector… Ook zij verdienen allemaal ons respect en onze dankbaarheid.

Oproep: word zelf vrijwilliger!

Antwerpen telt momenteel honderden vacatures voor vrijwilligers. Dat zijn organisaties die nu op zoek zijn naar een helpende hand. Via de zoekfunctie op deze website kan je snel en makkelijk zoeken in het aanbod.

Daarnaast zijn er nog tal van organisaties die altijd extra vrijwilligers kunnen gebruiken. Dat geldt zeker voor onze vele jeugdverenigingen. Interesse? Je vindt hier een overzicht van de verschillende organisaties en waar ze gevestigd zijn.