Extra vakantieopvang voor kinderen met zorgbehoefte

Kinderen met een zorgbehoefte hebben recht op een leuk en kwalitatief vakantieaanbod dat afgestemd is op hun noden. Maar momenteel  kunnen niet alle kinderen gebruikmaken van opvang via de middelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wegens te weinig plaatsen.

De stad wil daarom het samenwerkingsverband voor de vakantieopvang voor kinderen met een zorgbehoefte dat vorige zomer werd opgestart, bestendigen en uitbreiden naar andere vakanties. Dit wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

De stad werkt samen met de zorgvoorzieningen dienstverleningscentrum Sint-Jozef, orthopedagogisch centrum Katrinahof en vzw Voluntas om in extra vakantieopvang te voorzien voor kinderen met een zorgbehoefte. De drie organisaties engageren zich om tijdens de paas-, zomer-, herfst- en kerstvakantie 2018 extra opvangplaatsen in hun werkingen in te richten. Zo bieden ze 1.346 opvangdagen aan zodat bijkomend 80 à 100 kinderen met een zware zorgbehoefte aangepaste opvang krijgen.

Met deze aangepaste vakantiewerking voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte voorzien we voor alle kinderen een aanbod op maat. Voor de kinderen met een zware zorgbehoefte voorzien we in exclusieve zorg door een samenwerking met gespecialiseerde centra. Kinderen met een minder zware zorgbehoefte kunnen terecht binnen de bestaande speelpleinwerking en krijgen daar de gespecialiseerde ondersteuning waar ze nood aan hebben.

De drie partners versterken de samenwerking over de grenzen van hun organisaties heen, zodat elke zorgvraag optimaal matcht met het beste opvangaanbod voor elk kind.

De stad Antwerpen coördineert het samenwerkingsverband, verzorgt de communicatie van het aanbod en voorziet in een budget voor de partners. Het gaat enerzijds om een vast bedrag op basis van de aangeboden opvangdagen en anderzijds om een variabel bedrag per gerealiseerde opvangdag en een tussenkomst in de vervoersonkosten.

Daarnaast zet het samenwerkingsverband in op maximale inclusie. Dat houdt in dat kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte genieten van het vakantieaanbod.

Koraal vzw is daarom mee aan boord gekomen om een inclusieve vakantiewerking op de speelpleinen uit te bouwen. In de herfstvakantie van 2017 werd al gestart met een proeftraject op het speelplein Horst. Hierbij werden kinderen uit de voorzieningen geleid naar het speelplein en de kinderen en begeleiders van het speelplein kregen ter plekke ondersteuning.

De bedoeling is om kinderen maximaal (op basis van hun zorgvraag) deel te laten nemen aan vakantieopvang op een speelplein en ze ten volle een fijne vrije tijd te bieden. Door deze doorstroming naar een inclusieve werking komen op termijn ook meer plaatsen in de gespecialiseerde opvang vrij voor kinderen met een grotere zorgnood.