SynchroniCity: de slimme stad

Antwerpen is niet alleen de mooiste stad van Vlaanderen, maar ook de slimste. Maar net zoals andere grootsteden in binnen- en buitenland wordt Antwerpen geconfronteerd met uitdagingen. Een steeds toenemende populatie, maar ook meer vraag naar vlot en duurzaam vervoer en om een doordacht milieubeleid.

Steden leefbaar houden op korte en vooral op lange termijn – met andere woorden: duurzame steden creëren – is voor een stadsbestuur misschien wel dé uitdaging van de 21ste eeuw. In 2030 moet in Antwerpen de helft van de verplaatsingen door duurzaam vervoer gebeuren. En in 2050 zullen wij een klimaatneutrale stad zijn. Ambitieuze doelen, maar ook doelen waar ik volledig in geloof.

Als stadsbestuur zijn wij verkozen om antwoorden te geven op al deze uitdagingen. En hoewel het huidige bestuur uit héél verstandige personen bestaat, zien wij een grote meerwaarde in het betrekken van de creatieven uit onze samenleving. Want enkel top-down is een antwoord onmogelijk. Wij vragen daarom aan onze innovatieve ondernemers om mee deze uitdaging aan te gaan.

Antwerpen trekt binnen Vlaanderen al enkele jaren de kar als het gaat om het aantrekken en aansporen van creatieve ondernemers. Wij zijn voor innovatie van onderuit en voor het stimuleren van co-creatie. Wij willen een levend labo zijn voor innovatieve digitale oplossingen om de stad van morgen mee vorm te geven. En graag bieden wij ondernemers een plaats aan in dat labo.

SynchroniCity doet een oproep naar ideeën van ondernemers. Hun creativiteit, ondernemingszin en enthousiasme is van grote waarde om Antwerpen en haar bezoekers, bedrijven, bezoekers en studenten te helpen onze duurzame ambities waar te maken.