Kras stelt voor: Spelend Leren

Spelend leren is een succesformule die binnen het Antwerpse jeugdwerk al meermaals haar vruchten heeft afgeworpen. Het aanleren van vaardigheden in een speelse en ontspannende omgeving werkt. Dat is merkbaar tijdens onze pleinwerking, in jeugdbewegingen en tijdens nog tal van onze andere jongerenprojecten.

Ik denk bij het aanleren van vaardigheden aan de ontwikkeling van sociale behendigheid en taal, maar ook aan het zichzelf beter leren kennen. Jeugdwerk biedt jongeren de mogelijkheid om zelf hun talenten te ontdekken. Deze ervaringen zijn een belangrijke schakel in de verdere persoonlijke ontplooiing van onze kinderen en jongeren.

De ontspannende sfeer van jeugdwerk vormt binnen dit proces een nuttige wisselwerking met onderwijs. De andere omgeving, andere invulling en andere verwachtingen openen soms deuren die anders een hele jeugd gesloten blijven.

Antwerpen kiest voor een rijk aanbod aan jeugdwerk. Heel ruim en divers, net zoals de leefwereld van jongeren. De vertrouwensband binnen jeugdwerk zorgt voor de uitbouw van duurzame relaties. Zo bereiken we de grootste groep die zich snel thuis voelt binnen onze werking.

Het project Spelend Leren van Kras is hierbinnen enorm interessant. De pedagogisch en competentieversterkend methode  vindt aansluiting bij de leefwereld van onze jongeren én reikt hen zaken aan die ze anders zouden mislopen.

Processen uit het onderwijs worden slim gecombineerd met de vertrouwde omgeving van het jeugdwerk. Het onderscheid is zo voor de jongeren niet meer merkbaar. Met het project combineren we bovendien doelstellingen uit zowel het jeugdwerk als het onderwijs. Zo bekomen we een win-win.

De wisselwerking van Spelend Leren is een meerwaarde voor de jongeren, maar ook voor de domeinen Onderwijs en Jeugd. Ook zij leren hier van elkaar en worden zo sterker. Jullie merken het: ik ben fan van de filosofie en van het project Spelend Leren.

Het handboek en de toolbox Spelend Leren van Kras kan je aankopen bij het volgen van een gratis vorming op maat.