Inspiratiedag Jeugd

Vandaag vindt op de Droogdokkensite de Inspiratiedag Jeugd plaats, een leerrijke dag vol inspirerende ideeën en verhalen voor iedereen betrokken bij jeugdwerk. De thema’s van dit jaar zijn positieve beeldvorming en verkeersveiligheid.

Positieve beeldvorming is een thema waar ik als schepen voor Jeugd veel belang aan hecht. Het is enerzijds iets passief: het gaat over hoe jongeren worden bekeken. Daar kan je aan werken door de media de goede verhalen aan te leveren. Maar het is ook iets actiefs: het is een ingesteldheid die begint bij ieder van ons en waar we samen aan bouwen. Een ingesteldheid die veel winst haalt uit kleine zaken.

Ik denk hierbij aan het positieve signaal dat je als jongere geeft door bijvoorbeeld geen vuil op de grond te gooien, maar juist je straat mee te helpen opruimen. Door respect te tonen voor je medeburgers.

Grotere samenleving
Door in te zien dat jong zijn deel uitmaakt van een groter leven. Dat jong zijn in de stad betekent deel uitmaken van een grotere samenleving.  Jongeren hebben absoluut recht op ruimte. Maar het is belangrijk om te beseffen dat je deze ruimte moet delen met alle anderen in de stad. Zo zien ouderen – die trouwens ooit jong waren – dat ook zij die stad delen met jullie.

Dit gaat over kleine zaken die weinig moeite kosten. Kleine zaken die geen media halen en die anderen niet altijd zien. Maar kleine zaken die allemaal samen een groot gebaar vormen. Het belang en de kracht van zo’n gebaar mag je niet onderschatten. Ze bepalen mee de toekomst van de stad en de wereld waar jullie in leven.

Gevaar van veralgemening 
Jongeren schrikken niet als ik zeg dat buurtbewoners en de media zich vaak negatief uitlaten over hen. En ik zeg bewust ‘jongeren’, want veralgemening is het sleutelbegrip.

Achter veralgemening kan je je verbergen en zeggen ‘mijn daden maken toch geen verschil’. Of je kan proberen om er iets aan te doen. Het beeld dat bestaat bestrijden en veranderen, en het ongelijk van die buurtbewoners en media aantonen. Die strijd start individueel bij iedere jongere.

Beeldvorming heeft te maken met perceptie, maar ook met jouw verwachtingen en verwachtingen van anderen ten opzichte van jou. Het is een ruim en heel boeiend onderwerp.

Verkeersveilige stad
Ook verkeersveiligheid en mobiliteit zijn vandaag thema’s. Als stad hebben wij hier duidelijk voor een leefbare visie gekozen. Antwerpen investeert sterk in alternatieve vervoersmiddelen, zoals bijvoorbeeld de vertramming, ecologische bussen en het vélonetwerk. Ook wordt er hard gewerkt aan de Via Sinjoor, een autovrije wandelroute van het centraal station helemaal tot aan Het Steen.

Via onze speelweefselplannen stimuleren we specifiek kinderen en jongeren om meer buiten te spelen én meer zelfstandig mobiel te zijn in de stad. Hiervoor bieden we hen een netwerk van autoluwe of autovrije straten aan met onderweg leuke speelimpulsen. Speelweefselplannen maken de zones waar vaak kinderen komen veiliger. Het project leverde onze stad in 2016 de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs op.

We motiveren jongeren om mee te gaan in deze visie en na te denken over hun eigen mobiliteit.

Openingsfeest Stormkop
Graag bedank ik iedereen die heeft meegewerkt aan het mogelijk maken van deze inspirerende dag. In het bijzonder ook Stormkop, die ons op de Droogdokkensite ontvangt. Zij hebben er een prachtige locatie van gemaakt. Het feestelijke openingsweekend van Stormkop vindt trouwens heel binnenkort plaats, op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli.