100 gezinnen gezocht om 100 dagen afvalvrij te leven

Voor de actie ‘100-100-100’ zoekt de stad nog gezinnen uit Antwerpen-Zuid die de uitdaging willen aangaan om 100 dagen lang zo weinig mogelijk afval te produceren.

Met 100 deelnemende gezinnen 100 dagen lang zo afvalarm mogelijk leven, dat is het opzet van dit project. Wie meedoet, krijgt wekelijks een opdracht en tips. Via een uniek platform volgen deelnemers hun afvalproductie op en ondersteunen ze elkaar. Ook zijn er lezingen en workshops over het thema afvalvermindering.

Circulair Zuid
Deze campagne is geïnspireerd door een actie in Nederland, waar al 140 gemeentes deelnamen die hun restafval met gemiddeld 85% zagen verminderen. Iedereen die in Antwerpen-Zuid woont, kan deelnemen. Inschrijven kan via www.circulairzuid.be/100-100-100.

Deze actie maakt deel uit van Circulair zuid. Circulair Zuid organiseert in de wijk Nieuw Zuid als pilootwijk, experimenten om circulaire economie in het dagelijkse leven mogelijk te maken. ‘Circulair’ staat voor hergebruik, waardoor minder energie, water of materialen verloren gaan.

Circulaire economie
Antwerpen heeft de ambitie om de meest innovatieve stad te zijn, ook op vlak van circulariteit. Er gebeurt nu al heel wat op vlak van circulaire economie. Naast de projecten die iedereen vanzelfsprekend kent, zoals het Velo-systeem, het autodelen en het gebruik van warmtenetten om onze stad duurzaam te verwarmen, wordt er ook gewerkt aan een moderne invulling van het concept ‘circulaire economie’ waarbij we de afvalberg willen reduceren en waarbij we zoveel mogelijk huishoudelijke producten willen recycleren.

CO2-neutraal in 2050
De stad Antwerpen besliste al dat ze tegen 2050 CO2-neutraal wil zijn door energie en grondstoffen duurzaam te gebruiken. Om dat doel te bereiken start de stad op Nieuw zuid met een circulaire economie, onder de naam Circulair Zuid. Circulair Zuid wil projecten opzetten samen met burgers. Met innovatieve technologieën bijvoorbeeld, zoals slimme meters en een beloningssysteem, krijgen de buurtbewoners de kans om zelf bewuster om te gaan met hun eigen energieverbruik. Circulair Zuid mikt op een besparing op 4 niveaus: water, energie, afval en hergebruik van materialen.

Een eerste actie is de afvalcampagne ‘100-100-100’. Behalve de ondersteuning via het platform en de lezingen en workhops, heeft de stad op Nieuw Zuid al een buurtcompostplaats geïnstalleerd waar de bewoners met hun groenafval terecht kunnen. De compost gebruiken ze in samentuinen. Bij Circuit, het belevingscentrum van de Kringwinkel op Nieuw Zuid, kan iedereen zijn toestellen een nieuw leven geven, gereedschap ontlenen of zelf aan de slag gaan in het atelier.

Partners
Deze afvaluitdaging maakt deel uit van Circulair Zuid, een initiatief van de stad Antwerpen samen met partners Vito/EnergyVille, EnergieID, iMec, Pantopicon, Circuit, Digipolis, Ecopower en met de steun van Europa.