Naar een betere beleving van de Rubenssite

De stad plant de bouw van een volwaardig onthaal en een hedendaags belevingscentrum – het ‘Rubens Experience centre’ – op de Rubenssite. Om dit mogelijk te maken, wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt: het RUP Rubens. De eerste stap van dit plan, de start- en procesnota, werd op 7 december 2018 goedgekeurd door het college en zal men gedurende 60 dagen kunnen inkijken.

De Rubenssite bestaat uit het Rubenshuis, de Rubenstuin met de onbebouwde grond ter hoogte van Hopland 13, het Rubenianum en het Kolveniershof.

Onthaal en belevingscentrum

Het Rubenshuis ontvangt jaarlijks tussen de 150.000 en 160.000 bezoekers en dit aantal blijft stijgen. Deze grote aantrekkingskracht heeft ook een keerzijde. Het toegenomen bezoekersaantal zorgt voor circulatieproblemen en ook de gebouwen zelf lijden onder de drukte. Bovendien ontbreken momenteel tal van onthaalvoorzieningen en beschikt de site niet over ruimte om een hedendaagse publiekswerking te organiseren.

Om tegemoet te komen aan deze noden, wordt een modern belevingscentrum – het ‘Rubens Experience Centre’ – en een volwaardig onthaal met o.a. toiletten, vestiaire, ticketbalie en museumshop gebouwd. Dit moet (samen met een nieuwe route doorheen de site) zorgen voor een betere circulatie, een hoger comfort en dus een betere beleving.

Visie Rubenssite

Een ontwerpwedstrijd – de zogenaamde ‘Open Oproep’ – van de Vlaams Bouwmeester selecteerde een aantal ontwerpers om een plan op te maken voor de uitbreiding en herschikking van de Rubenssite. Uit een onderzoek naar de best mogelijke locatie hiervoor, bleek dat de onbebouwde ruimte achter de muur langs Hopland 13 het meest geschikt was.

De studieopdracht voor de bouw van een onthaal en belevingscentrum en voor de ontwikkeling van een visie voor de ganse Rubenssite, werd toegekend aan architectenbureau Robbrecht en Daem.

Bekijk de nota

Om de bouw van het onthaal en het belevingscentrum mogelijk te maken op die locatie, maakt de stad het RUP Rubens op. De start- en procesnota van dit RUP zal gedurende 60 dagen ter inzage liggen, zowel digitaal als op papier.

  • 10 januari 2019 – 10 maart 2019
  • Districtshuis van Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen
  • www.antwerpen.be (zoeken op RUP Rubens)

Infomoment

Bij het begin van deze 60 dagen organiseert de stad een publiek infomoment om de nota toe te lichten. Er worden 3 sessies van telkens een half uur voorzien. Men zal de nota kunnen inkijken en bespreken en het perceel bekijken waar het nieuwe onthaal en belevingscentrum zullen gebouwd worden.

  • Rubenianum, Kolveniershof 20, 2000 Antwerpen
  • 10 januari 2019
  • Om 18 uur, 18.30 uur en 19 uur (geen inschrijvingen)