Trots op onze medewerkers!

De stad Antwerpen is een goede werkgever, die de nodige dienstverlening op een correcte en efficiënte manier aanbiedt aan haar inwoners en bezoekers. Maar achter die stad staan duizenden gezichten, duizenden medewerkers die zich dagelijks inzetten, ook in deze moeilijke tijden.

In deze moeilijke tijden focust de stad zich voornamelijk op de essentiële taken. Deze essentiële dienstverlening moet gegarandeerd blijven. En daarvoor kunnen we rekenen op gedreven en kwalitatieve medewerkers.

Sommige medewerkers kunnen omwille van de corona-crisis hun normale dagtaken niet meer uitvoeren. Voor hen heeft de stad het systeem van noodopdrachten uitgewerkt. Dat wil zeggen dat medewerkers die tijdelijk hun normale job niet kunnen uitvoeren, ingezet kunnen worden voor andere essentiële taken of taken die maatschappelijk belangrijk zijn. Dat kan ook gaan om taken buiten de reguliere werking van de stad.

Een greep uit de noodopdrachten die nu door onze stadsmedewerkers ingevuld worden:

  • Coördinatie en ondersteuning van de 5 triageposten
  • Coördinatie van voedselhulp
  • Opbellen van 75-plussers om hun noden in kaart te brengen
  • Ondersteuning van de stadstoezichters
  • Verpleegkundigen (mits juiste diploma) en poetsmedewerkers bij het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen
  • Onthaal in de inloopcentra voor daklozen
  • Onthaal in de serviceflats van het Zorgbedrijf

Kortom, ook onze medewekers zetten zich dagdagelijks belangeloos in voor ons Antwerpen! Zij zorgen er mee voor dat we deze gezondheidscrisis doorkomen, en daar ben ik ze heel dankbaar voor.

Tot slot nog een woord van dank aan onze algemeen directeur, het managementteam van de stad Antwerpen en de veiligheidscel om onze stad zo goed als mogelijk door deze moeilijke periode te leiden!