Afhaalbibliotheek op afspraak in de Antwerpse bibliotheken

Nu de federale crisiscel spreekt over een versoepeling van de maatregelen, versoepelt de stad ook haar beleid omtrent de bibliotheken. De Antwerpse bibliotheken starten met een alternatieve dienstverlening.

Vanaf maandag 4 mei kunnen leden van de bibliotheek materialen op afspraak afhalen en kunnen bibliotheekklanten op afspraak weer fysieke boeken en andere materialen lenen. Er zal in elk district een bibliotheek met afhaalservice op afspraak werken. Zo wordt de service van de digitale dienstverlening uitgebreid.

Afhaalservice op afspraak

Klanten van de bibliotheek kunnen via een lijst gewenste materialen bestellen die op een afgesproken tijdstip opgehaald kunnen worden in één van de negen deelnemende bibliotheken – één per district. De bibliotheek zorgt dat de materialen ingepakt klaar staan tegen het gekozen afhaalmoment. De nodige veiligheidsmaatregelen worden hierbij uiteraard gerespecteerd.

Reserveringen en afspraken maken kan vanaf dinsdag 28 april via https://antwerpen.bibliotheek.be. Bibliotheekklanten worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

“Hoewel ik natuurlijk begrijp dat de vraag naar boeken en andere bibliotheekmaterialen van bij de start van de coronacrisis groot is, is veiligheid en gezondheid voor mij steeds prioritair geweest. Nu een versoepeling van de maatregelen in zicht is en we stilaan kunnen denken aan het opnieuw – op een veilige manier – heraloceren van ons personeel, kunnen we ook onze bibliotheekwerking versoepelen en werken met een afhaalbib op afspraak per district. In de grootst mogelijke veiligheid, zowel in het belang van ons personeel als voor onze inwoners.”

De bibliotheken zelf blijven voorlopig wel gesloten. Ook alle activiteiten die in de komende periode in de bibliotheken zouden plaatsvinden, worden geannuleerd.