Antwerpse bibliotheken opnieuw open vanaf 2 juni

Na groen licht van de federale crisiscel, treft de stad volop voorbereidingen om alle Antwerpse bibliotheken op een veilige manier te heropenen. De bibliotheken zullen op 2 juni openen als ‘Uitleenbibliotheek’, en dus nog niet als verblijfsruimte, krantenhoek of voor groepsbezoeken. Geïnteresseerde leden kunnen opnieuw zonder afspraak materiaal uitkiezen en dit ter plekke ontlenen. Op dit moment zijn de bibliotheken geopend als ‘Afhaalbibliotheek’ op afspraak. Deze en aanvullende diensten op maat zoals ‘Bib aan huis’ voor minder mobiele personen zullen ook na 2 juni voortgezet worden.

Nieuwe alternatieve dienstverlening: de ‘Uitleenbibliotheek’

Vanaf 2 juni mogen de Antwerpse bibliotheken opnieuw hun leden verwelkomen. Om een bibliotheekbezoek veilig te laten verlopen, werden een aantal nieuwe richtlijnen opgesteld. Zo is het bibliotheekbezoek voorbehouden voor individuele klanten en ligt de focus nog steeds op het ontlenen en terugbrengen van bibmateriaal. Vanaf 2 juni kunnen geïnteresseerde leden opnieuw zonder afspraak in hun bibliotheek terecht en kunnen er zelf uit de beschikbare boeken, strips, cd’s en dvd’s kiezen en ontlenen. Bezoekers wordt aangeraden hun bezoek voor te bereiden, zodat zij gericht hun gewenste materialen kunnen selecteren en enkel de materialen moeten aanraken die ze effectief willen meenemen. 

“Onze bibliotheken openen opnieuw hun deuren voor mensen die daar nood aan hebben. Zo kunnen ze kiezen welke boeken ze willen meenemen, of zelf een alternatief zoeken wanneer hun eerste keuze niet meer voorradig blijkt. Voor mensen die nog niet klaar zijn voor deze stap, behouden we het systeem van de afhaalbib en voor de meest kwetsbare senioren behouden we het systeem van bib aan huis. Op die manier voorzien we een aanbod op maat van iedere inwoner die van een goed boek of ander bibliotheekmateriaal wil genieten.”

Terugblik afhaalservice op afspraak

Omwille van de coronamaatregelen sloten half maart de bibliotheken de deuren. Antwerpse bibliotheken focusten op de ontsluiting van een uitgebreid digitaal aanbod. Sinds 4 mei breidden de Antwerpse bibliotheken deze digitale dienstverlening uit met de ‘afhaalbib’: leden van de bibliotheek kunnen opnieuw materialen afhalen en ontlenen. Op dit moment bieden elf deelnemende bibliotheken, met gegarandeerd aanbod per district, deze afhaalservice op afspraak aan.

Intussen zijn meer dan 3000 leden van de bib hun gereserveerde pakket komen ophalen. Goed voor 14000 boeken. Volwassenen tussen de 18 en 65 jaar maken de grootste groep uit (55 %), gevolgd door senioren (19 %) en kinderen en jongeren tot 12 jaar (12 %). (Adolescenten en personen met een Omnio-statuut (verhoogde tegemoetkoming) zijn beide goed voor 7 %.)

Schenking van de bib

Sinds 1 april zetten de bibliotheken van de stad Antwerpen ook extra in op dienstverlening op maat van kansengroepen. Zo ondernamen de Antwerpse bibliotheken een aantal acties om Antwerpenaars die het extra moeilijk hebben een hart onder de riem te steken. Maar liefst 7000 boeken werden geschonken aan kansarme gezinnen, ziekenhuizen, opvang- en woonzorgcentra. Ook werden 200 publieke computers geschonken aan studenten zonder pc.

Bib aan huis

Sinds het begin van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, belt de stad alle Antwerpse 75-plussers op, om te peilen naar hun verschillende behoeften. Onder meer om te voorzien in hun boodschappen, maar ook om te informeren of ze bibliotheekmateriaal wensen te ontlenen. Zij die interesse aangeven voor een boekenpakket, worden nadien terug opgebeld door een medewerker van de bib. Op basis van hun interesses en eerdere ontleningen in hun bibfiliaal worden boekenpakketten op maat samengesteld en aan huis geleverd. Een tweehonderdtal 75-plussers heeft ondertussen een (luister-/) boekenpakket ontvangen.

Het initiatief van ‘Bib aan huis’ bestond al en zal na de coronacrisis verdergezet worden met vrijwilligers.