Fonds Vrijetijdsparticipatie tijdelijk ook voor bezoek aan ZOO Antwerpen en vrijetijdspakketten

Het Lokaal Fonds Vrijetijdsparticipatie ondersteunt mensen in armoede om aan vrijetijdsactiviteiten te doen. Omdat in deze uitzonderlijke tijden de toegang tot het reguliere aanbod beperkt is, kunnen de middelen van het fonds tijdelijk ook gebruikt worden voor bezoeken aan de ZOO Antwerpen of voor vrijetijdspakketten. Deze wijziging in het reglement wordt nog ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het Lokaal Fonds Vrijetijdsparticipatie komt normaalgezien enkel tussen bij het in groep bijwonen van sport- of cultuuraanbod, en bij deelname aan sport-, cultuur- of jeugdwerkactiviteiten en evenementen. Concreet kunnen de middelen dus besteed worden aan een cinema- of theaterbezoek, maar ook aan de tussenkomst in het lidmaatschap bij een sportclub of het inschrijvingsgeld voor een kunst- of muziekacademie.

“De strikte maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben heel wat gevolgen voor de Antwerpse vrijetijdssector. Om ook de mensen in armoede zo veel mogelijk kansen te geven om te participeren aan vrije tijd in deze uitzonderlijke situatie, wijzigen we tijdelijk het toelagereglement. Op deze manier kunnen de organisaties ook een deel van de middelen besteden aan vrijetijdspakketten en kan men bovendien ook, omdat de ZOO Antwerpen één van de weinige vrijetijdslocaties is die geopend zal zijn in de zomer en enorm geliefd is, ondersteuning krijgen voor een bezoekje aan de Antwerpse dierentuin!”

In 2020 wordt 147.425 euro uitgetrokken voor vrijetijdsparticipatie, verdeeld over 27 organisaties. Daarvan is 114.425 euro bestemd voor de vrijetijdsloketten in de verschillende districten en 33.000 euro voor 26 kleinere organisaties.