Stad Antwerpen ondersteunt private kinderopvang tijdens coronacrisis

Het Antwerpse college heeft een extra ondersteuningsmaatregel in het leven geroepen die gericht is op de kinderopvangsector. Het gaat om financiële ondersteuning voor private kinderopvanginitiatieven om tegemoet te komen aan de hoge vaste kosten die blijven doorlopen ondanks de lagere bezetting. Na goedkeuring door de gemeenteraad kan deze maatregel ingaan.

Private kinderopvanginitiatieven zijn hard getroffen door de maatregelen die genomen werden in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Zij moesten open blijven maar werden geconfronteerd met een lage bezettingsgraad. Hierdoor hebben de organisatoren weinig inkomsten. Toch blijven hun vaste kosten (personeel, huur, …) identiek. De stad Antwerpen wil faillissementen in de sector ten gevolge van de crisis, en daardoor een nieuw groot tekort aan kinderopvang, vermijden. Daarom lanceert ze een extra ondersteuningsmaatregel.

Stedelijke ondersteuning voor doorlopende vaste kosten

De Vlaamse overheid voorziet al in een compensatie voor alle organisatoren van kinderopvang op basis van de afwezigheidsdagen van kinderen die normaal zouden komen en betalen. Voor de kinderopvanginitiatieven die niet op basis van inkomen werken maar volgens een vaste prijs, is deze compensatie beperkt.

De stad wil daarom een eenmalige financiële tegemoetkoming toekennen aan alle kinderdagverblijven die werken met een vaste prijs. Zij zullen aanspraak kunnen maken op een som ter waarde van 64 euro per kindplaats. Met deze subsidie zouden de organisatoren van kinderopvang hun gemiddelde vaste kosten die blijven doorlopen ongeveer moeten kunnen dekken.

In het totaal voorziet de stad hiervoor een budget van ruim 109.000 euro.

87 ondernemers in de kinderopvang zullen de toelage kunnen aanvragen. De organisatoren van kinderopvang die in aanmerking komen, ontvangen een mail van de stad met daarin alle informatie over hoe ze deze ondersteuning kunnen aanvragen.

“Kinderopvang is een essentiële dienstverlening. Het zorgt ervoor dat ouders aan de slag kunnen en draagt bij tot de ontwikkeling en welzijn van baby’s en peuters. Nu we in Antwerpen vorige legislatuur eindelijk de Barcelona-norm gehaald hebben, willen we deze initiatieven ook het broodnodige duwtje in de rug geven zodat ze niet moeten sluiten omwille van de corona-problematiek.”

Deze maatregel is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Over kinderopvang in Antwerpen

De stad Antwerpen investeerde al twee bestuursperiodes op rij veel geld in het wegwerken van het tekort aan kinderopvang voor baby’s en peuters.

De private ondernemers zijn daarbij een bevoorrechte partner van de stad Antwerpen. Dankzij deze tientallen ondernemers werd het grootste tekort aan kinderopvang immers weggewerkt. Zo werd onder andere de Barcelonanorm (een norm die stelt dat er minstens 33 opvangplaatsen per 100 kinderen moeten zijn) behaald.