hoe ziet deze zomer en het najaar er uit?

De coronacrisis heeft een enorme impact op ons dagelijks leven en heeft ook het Vlaamse verenigingsleven hard geraakt. Vlaanderen is gebouwd op een rijk en uitgebreid cultureel en sociaal verenigingsleven. Weinig regio’s zijn gezegend met zoveel koren, amateurgezelschappen, voorleesavonden,… Lokale verenigingen missen in deze periode echter vele inkomsten terwijl de uitgaven doorlopen. Ze hebben nood aan extra zuurstof en concrete ondersteuning.

De culturele sector is hard getroffen door de coronacrisis. Verschillende organisaties moesten noodgedwongen tijdelijk de activiteiten staken. Ze konden niet rekenen op inkomsten maar hadden wel doorlopende vaste kosten. Sommige organisaties kunnen bovendien, o.a. omwille van hun structuur, geen beroep doen op Vlaamse of federale steunmaatregelen.

Nu reeds meerdere coronamaatregelen versoepeld zijn en een heropstart van het publieke en culturele leven zich aandient, is het ook belangrijk om de cultuursector het broodnodige duwtje in de rug te geven. De stad wil opnieuw de verbindende kracht van cultuur versterken: cultuur brengt mensen samen, rond gedeelde ervaringen, met een lach en een traan.

Met de heropstart van de culturele sector na corona, hebben we twee doelen voor ogen. Enerzijds willen we opnieuw tewerkstellingskansen creëren, zowel voor professionele kunstenaars, gemeenschapsvormende kunstenaars als voor technische en ondersteunende artistieke beroepen. Want ook zij voelen de impact van deze crisis natuurlijk. Anderzijds willen we door het creëren van deze podiumkansen onze stad terug op de kaart zetten als de bruisende culturele hoofdstad die ze is. Met dit aanbod voorzien we opnieuw in de nodige afleiding, ontspanning en ontroering voor inwoners en bezoekers. Zo kan iedereen Antwerpen herontdekken in een unieke sfeer!

Met de relance-maatregelen voor de culturele sector werkt de stad op verschillende pistes:

 • Enerzijds geeft ze haar cultuurpartners die geen aanspraak kunnen maken op het noodfonds van Vlaanderen de nodige zuurstof om hun werking opnieuw op te starten. Deze maatregel geldt zowel voor de professionele organisaties (zoals De Roma) als voor organisaties die zich eerder richten tot gemeenschapsvormende kunstenaars (zoals Fameus die extra middelen krijgen voor het Fonds voor Talentontwikkeling).
 • Anderzijds wil de stad met deze middelen de cultuursector opnieuw activeren en tegelijkertijd zorgen voor cultuurbeleving voor het publiek. Om dit mogelijk te maken, neemt ze de volgende maatregelen:
  • Nieuw en tijdelijk reglement ‘Cultuur tijdens corona’: Met dit nieuwe reglement geeft de stad professionele kunstenaars, technische en ondersteunende artistieke beroepen uit alle onderdelen van de cultuursector niet enkel de mogelijkheid om hun project uit te werken, maar ook de zekerheid dat ze hun werk kunnen tonen.
  • OLT als culturele ontmoetingsplek: Gedurende 40 dagen en avonden wordt het OLT Rivierenhof omgetoverd tot een culturele ontmoetingsplek. Het samenwerkingsverband Arenberg, Trix, De Studio, CC Deurne en OLT Rivierenhof biedt hier doorheen de zomermaanden een rijke en diverse culturele programmatie aan.
  • Cultuurcheques voor handelaars en horeca: Met deze cultuurcheques kunnen handelaars en horeca die een culturele activiteit willen organiseren in hun zaak of omgeving een tussenkomst van 50% ontvangen voor de artistieke kosten. Een win-win-win voor artiesten, handelaars en het brede publiek.
  • Oproep tot maximaliseren van presentatieplekken: Omwille van de grote hoeveelheid verplaatsingen in het voorjaarsprogramma en de strenge restricties op vlak van publieksactiviteiten, kan er op dit moment slechts aan een beperkt publiek cultuurbeleving aangeboden worden. Met deze oproep gaat de stad actief op zoek naar bijkomende plaatsen om cultuur doorheen de zomer te kunnen programmeren.
  • Verdubbeling projectsubsidies Kunstprojecten: Met de verdubbeling van het budget van het bestaande projectreglement voor kunsten geeft de stad professionele kunstorganisaties, individuele kunstenaars en culturele verenigingen extra zuurstof voor nieuwe ontwikkeling, creatie, productie, presentatie van en participatie aan kunst en cultuur.

Naast de ondersteuning voor een kwalitatief aanbod tijdens de zomer, voorzien we ook visuele, evenementiële en promotionele ondersteuning voor het culturele seizoen 2020-2021. Dat het een atypische zomer wordt, dat staat vast. Maar als het aan mij ligt, zal onze stad – op een veilige en corona-proof manier – bruisen als nooit tevoren!