Panamarenko krijgt plein in Nieuw Zuid

Antwerpen eert haar kunstenaars: de op 14 december 2019 overleden kunstenaar Henri Van Herwegen, beter bekend als #Panamarenko, krijgt een plein naar hem vernoemd in Nieuw Zuid. Een ander plein, niet ver van zijn ouderlijk huis, wordt vernoemd naar zijn moeder Hortensia Sillis.

Panamarenko wordt beschouwd als één van de voornaamste Belgische beeldhouwers uit de tweede helft van de 20ste eeuw. De kunstenaar schonk in 2007 zijn huis en atelier in de Biekorfstraat aan het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA). In 2013 opende het atelier als museum.

Twee pleinen

Naar aanleiding van zijn overlijden ontving stad Antwerpen twee aanvragen om als eerbetoon een plein naar hem te vernoemen. In samenspraak met de weduwe van Panamarenko koos de stad een plein op Nieuw Zuid, met onderschrift: ‘Panamarenko (1940-2019), Antwerps uitvinder en kunstenaar’. Het plein bevindt zich aan de Jos Smolderenstraat, de Michel De Braeystraat en het André Delvauxpad.


Een tweede plein, gelegen aan Panamarenko’s ouderlijke huis tussen de Dambruggestraat, Oudesteenweg en Trapstraat, wordt vernoemd naar zijn moeder, Hortensia Sillis, met als onderschrift: ‘Hortense Francisca Sillis (1906-2002), moeder van Antwerps kunstenaar en uitvinder Panamarenko’.