Stad lanceert de bib van de toekomst

Met de lancering van het ambitieuze BIB-plan 2020-2025 maken we werk van een toekomststrategie voor onze Antwerpse bibliotheken. We positioneren ons opnieuw als een voortrekker in Vlaanderen. Met betere openingsuren, een klantvriendelijk onthaal, een vereenvoudigd gebruikersreglement en met de focus op scholenwerking en schoolgaande jeugd: de stad wil lezen en het leesplezier aanmoedigen, vooral voor kinderen.

Taal – onze Nederlandse taal – verbindt ons allemaal. Het Nederlands is de sleutel tot integratie, tot de arbeidsmarkt, tot een hechte samenleving. Die verbinding is cruciaal voor de toekomst van de stad. Het gaat naar het hart van onze samenleving. Het draait om kansen geven en kansen grijpen, om de maatschappelijke ontplooiing van onze bewoners.

Onze bibliotheken spelen een cruciale rol: ze stimuleren het leesklimaat, ze zijn een plek voor reflectie en verdieping, ze stimuleren de meerstemmigheid in de stad. Onze bibliotheken bereiden de toekomstige generaties voor op de hedendaagse kennismaatschappij.

  • Onze bibliotheken positioneren zich als open, digitale en creatieve leeromgevingen, met de focus op de schoolgaande jeugd.
  • Ze leren jongeren kritisch denken, ze leren jongeren omgaan met de dagelijkse overvloed aan informatie – met facts maar even goed met fake news, ze werken aan een breder maatschappelijk en historisch besef. Ze doen aan cultuureducatie, aan herinneringseducatie, aan cultuurparticipatie ook.
  • Ze positioneren zich op de competentieontwikkeling van onze jongeren en op creatie: op inzicht verwerven door te “doen”. Zo zijn ze een relevante schakel om de kloof in onze maatschappij te dichten, om kansen te bieden aan iedereen. Zo helpen ze onze jongeren vooruit in het leven en op de arbeidsmarkt. Zo strijden ze tegen discriminatie, tegen generatiearmoede en tegen de ongekwalificeerde schooluitstroom van jongeren in de stad.
  • Ze positioneren zich als leeromgevingen voor anderstaligen: ze bieden taaloefenkansen en ze werken aan de geletterdheid.

We moeten kijken naar hoe de bibliotheken vandaag gebruikt worden en hoe de Antwerpenaar zelf naar de bibliotheken kijkt. We draaien het om, deze plek is van de Antwerpenaar en dat zal het in de toekomst nog meer worden. De drempels die vandaag bestaan willen we met het nieuwe BIB-plan wegwerken.

  • De toegankelijkheid en de openingsuren beter afstemmen op onze klanten: de openingsuren worden afgestemd op maat van de wijk, van de klanten die over de vloer komen en van het BIB-profiel.
  • Een vereenvoudiging van het reglement en de bib-tarieven.
  • Nieuwe visie op onthaal en op scholenwerking.

We staan klaar met deze drempelverlagende acties tegen november 2021: dit is géén kleine oefening: we maken in deze bestuursperiode 9,2 miljoen euro vrij voor investeringen in onze bibliotheken. Voor de exploitatie van de bibliotheken is nog eens 15 miljoen euro voorzien: samen is dat meer dan 24,5 miljoen!

Terecht, want elke dag krijgen onze bibliotheken meer dan 8.000 bezoekers over de vloer. Die komen niet allemaal om een boek te ontlenen. Met het nieuwe plan willen we onze bibliotheken en bibliotheekwerking klaar stomen voor de 21e eeuw. We willen opnieuw de voortrekkersrol spelen in Vlaanderen. We willen klantgericht werken, en inzetten op leesplezier van jongs af aan.