12 oktober: Antwerpen bedankt alle kinderbegeleiders!

Beste kinderbegeleider!

Elke dag zetten bijna 2000 kinderbegeleiders in meer dan vierhonderd initiatieven zich in om de Antwerpse kinderen van 0 tot 3 jaar op te vangen. Baby’s en peuters worden liefdevol verzorgd en gekoesterd, en aan de hand van de kinderbegeleiders zetten ze hun eerste stappen in hun leerloopbaan. Jullie werk is van onschatbare waarde. Kinderbegeleiders omringen kinderen met zorg en liefde, stimuleren hun ontwikkeling, prikkelen hun fantasie en ondersteunen de ouders.

Als schepen voor kinderopvang ben ik me heel erg bewust van jullie belang en waarde. Op 12 oktober is het de Dag van de Kinderbegeleider en op die dag wil de stad alle kinderbegeleiders in de gezins – en groepsopvang bedanken. Maar ook een oprechte en van harte dankjewel aan elk personeelslid werkzaam in de opvang.

Vooral in 2020 heeft deze dag voor mij en voor de Regie Kinderopvang een grote betekenis. Toen het leven plots stilviel en niemand ‘uit zijn kot’ mocht komen, bleven jullie op post. Jullie maakten het mogelijk dat de ouders die een beroep uitoefenden dat essentieel is om in onze zorg en basisbehoeften te voorzien, dit konden blijven doen. Ook kinderen uit kwetsbare gezinnen bleven welkom. En dit in de volle geruststelling dat hun kinderen in goede handen waren.

We lanceren een poster- en briefkaartenpakket als blijk van onze waardering voor jullie werk. De poster is er één van een reeks van 4 verschillende ontwerpen of beelden die ons aangereikt werden door de Antwerpse musea. De postkaarten tonen sommige andere affiches, en kunnen uitgedeeld worden binnen jullie team.

Geniet van jullie dag!