Grote renovatie Bourla kan van start

De grote renovatie van de Bourlaschouwburg kan beginnen! Het project voor de Bourla, dat in 2015 door Toneelhuis werd geïnitieerd en na een ontwerpwedstrijd in 2016 werd toegewezen, komt vandaag in zijn volgende belangrijke fase: de voorbereidende werken.

Enkele jaren geleden nog stond de Bourlaschouwburg op de lijst van zeven meest bedreigde erfgoedsites van Europa, vandaag stomen we dit unieke theaterhuis klaar voor de 21e eeuw. We sluiten een mooi compromis tussen het behoud van de authentieke theatermachinerieën en de noden en ambities van de artistiek eigenzinnige en internationaal gereputeerde speler die Toneelhuis is. Tot slot geven we de Bourla terug aan de stad: de oorspronkelijke toegangen aan de zijgevels worden opnieuw open gegooid en de ‘salons’ worden hersteld tot hedendaagse ruimtes naast de Foyer.

De totale projectkost wordt geraamd op 66,95 miljoen euro, waarvan 10 miljoen euro voor de studiefase en werken tijdens de huidige legislatuur. De Vlaamse Regering legt haar maximale bijdrage vast op 60% te verdelen tussen de beleidsvelden Cultuur en Onroerend Erfgoed. De Vlaamse Regering zal in totaal maximum 40,17 miljoen euro financieren – 19,585 miljoen euro voor Cultuur, 20,585 miljoen euro voor Erfgoed- , verspreid over twee  legislaturen, bijdragen aan de verbouwing van de Bourlaschouwburg. De stad Antwerpen staat garant voor de overige 40% van het budget.

Het ontwerp wordt nog deze legislatuur volledig uitgewerkt en aanbestedingsklaar gemaakt, de realisatie zal voor het grootste deel plaatsvinden in de volgende legislatuur. De vernieuwde schouwburg zal geopend worden in 2026.

Minister-President Jan Jambon: “Ik ben fier dat de Vlaamse Regering kan en mag bijdragen tot de restauratie en renovatie van de prachtige Bourlaschouwburg. Het is één van de culturele topprojecten waar we met veel enthousiasme onze schouders onder zetten. Het masterplan en het ontwerp maakt van de Bourla opnieuw een open en toegankelijk theater voor alle Antwerpenaren en theaterliefhebbers uit de brede regio. Een bijzondere podiumkunstenplek in het midden van de stad.”

Burgemeester Bart De Wever: “Antwerpen is de onbetwiste cultuurhoofdstad van Vlaanderen. Ik ben dan ook enorm verheugd dat de Bourlaschouwburg de lijst vervoegt van historische parels die in Antwerpen gerestaureerd worden. Door de Bourla klaar te maken voor de toekomst kunnen we met nog meer fierheid kijken naar ons rijke erfgoed. We zetten er bovendien een vooraanstaand cultuurhuis nog beter mee op de kaart.”

Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele: “De Bourlaschouwburg is een prachtig monument, waar ontelbare toeschouwers al bijna 200 jaar hun theaterhart kunnen ophalen. De ingrijpende restauratie zal ervoor zorgen dat het monument nog veelzijdiger gebruikt kan worden, zonder daarbij de unieke geschiedenis uit het oog te verliezen. Dat zijn de mooiste investeringen die we kunnen doen vanuit Onroerend Erfgoed: we zetten ons erfgoed immers niet onder een stolp, maar maken het klaar voor nieuwe verhalen zodat we er met z’n allen van kunnen blijven genieten.”

Guy Cassiers, artistiek directeur Toneelhuis: “Ik ben zeer verheugd dat de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Antwerpen met het financieren van het Masterplan de toekomst van hedendaags theater in deze unieke historische schouwburg willen verzekeren. Het is de kroon op vijf jaar voorbereidend werk.”