Stad keurt voorontwerp lichtplan Opera goed

Het Antwerpse college keurde het voorontwerp voor het lichtplan van de Vlaamse Opera en het aanpalende Hotel Wagner goed. De ontwerper zal nu een definitieve versie uitwerken en van details voorzien. De werken aan de verlichting zelf starten nog dit jaar en lopen verder in 2023.

De recent heraangelegde Rooseveltplaats en het Operaplein krijgen door dit nieuwe lichtplan een kers op de taart, uitgetekend door ontwerpbureau Architecture Radiance35 Société Civile.

Verschillende lichtlagen en intelligente sturing

Het lichtplan voor de twee monumentale gebouwen koppelt de bestaande principes van het stedelijke Lichtplan aan nieuwe inzichten op het vlak van publieke verlichting. Na het uitvoeren van het ontwerp zullen de twee panden, als aantrekkingspool op het Operaplein, nog beter tot hun recht komen.

In zijn voorontwerp stelt de ontwerper voor om te werken met verschillende lichtlagen. Door aanstraling vanop afstand ontstaat een basislichtlaag op de Vlaamse Opera en Hotel Wagner. In een tweede laag voorziet de ontwerper spots op de gevel die een aantal goed gekozen details en verticale elementen verlichten. Een derde laag zet in op diepte en dramatiek door de loggia en verschillende raamkozijnen te laten oplichten. Bovendien gaat dit lichtplan de interactie met het plein aan, door te werken met een aantal scherp omlijnde theaterspots die gericht zijn op de trappen en het plein.

Het uiteindelijke doel van het lichtplan voor deze gebouwen is om het nachtbeeld van de hele omgeving onderling af te stemmen en een passende lichthiërarchie op te bouwen.

Energiebewust verlichten

Voor het aanstralen van het Operagebouw zal energiebewuste en duurzame verlichting gebruikt worden. Sinds enkele jaren zet de stad daarvoor 100% ledverlichting in. Ook in de eerdere lichtplannen voor Het Steen en het station Antwerpen-Centraal is die keuze gemaakt.

Timing

Na dit voorontwerp maken de ontwerper en netbeheerder Fluvius een definitief ontwerp en plan van aanpak op. De werken aan de verlichting zelf zijn voorzien in 2022 en 2023.

Lichtplan

Stad Antwerpen keurde in 2012 haar algemene Lichtplan goed met een visie op coherente en duurzame verlichting voor de verschillende delen van de stad. Dit plan is gebaseerd op 3 lagen: de basisverlichting in de verschillende zones van de stad, de verlichting van de structurele assen en de sfeerverlichting. Tot die derde laag behoren gebouwen, monumenten en speciale zichten die de sfeer in de woonomgeving versterken. Het Operagebouw valt hieronder. Meer informatie over het Lichtplan staat op www.antwerpenmorgen.be, klik hier voor de rechtstreekse link.