Het wordt warm op het Zuid!

2015-04-28 warm water (37) (1)

We weten allemaal dat duurzame energie en de klimaatverandering een van de grootste uitdagingen zijn op wereldniveau.
Naast de industrie en onze dagdagelijkse activiteiten zorgt ook de verwarming van woningen voor een belangrijke CO2-uitstoot.

Die uitstoot verminderen is niet enkel een wereldwijde uitdaging, maar ook de ambitie van de stad.
Daarom heeft de stad een ambitieuze visie op de ontwikkeling van warmtenetten.
Warmtenetten zijn namelijk belangrijk om op termijn de stedelijke energie- en klimaatdoelstellingen te behalen. Het is een uitdagende strategische energiekeuze waarbij betaalbaarheid, leveringszekerheid en ecologische duurzaamheid belangrijke maatstaven zijn.

Voor een stad als Antwerpen lijkt het potentieel aan lokale hernieuwbare warmtebronnen beperkt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld vele scandinavische steden.
De sleutel ligt dus in het gegeven om de beschikbare lokale warmtebronnen te combineren en ze zo optimaal mogelijk in te zetten. Daarom zijn we met de stad reeds een tijd bezig met de opmaak van energievraagkaarten en aanbodkaarten voor restwarmte, rioolwarmte, geothermie, zonnewarmte, biomassa en nog veel meer. Deze instrumenten laten toe om een onderbouwde energievisie op te maken.

Vanuit strategisch oogpunt lijkt het niet onverstandig om in te zetten op de warmtebronnen waarover we in Antwerpen het meest beschikken, namelijk restwarmte. Want er is in theorie genoeg restwarmte aanwezig in Antwerpen om heel de stad mee te verwarmen! 

De dichte bezettingsgraad van de stedelijke gebouwen en de aanwezigheid van  industrie binnen en buiten de Haven voor het aanleveren van restwarmte,  maakt onze stad uiterst geschikt om niet enkel te dromen van een stadsbreed warmtenet, maar ook effectief deze uitdaging aan te gaan.

Met de aanleg van het warmtenet op Nieuw Zuid nemen we als stad alvast een zeer belangrijke stap in deze toekomstdroom.

Bovendien zitten er verschillende andere projecten aan te komen, onder andere in Antwerpen Noord.

Het is belangrijk dat we nu een versnelling hoger schakelen. Als we onze doelstelling willen bereiken om in 2050 klimaatneutraal te zijn, dan zullen we vanaf nu jaarlijks gemiddeld 3000 à 4000 wooneenheden op duurzame warmtenetten moeten aansluiten. Een heel ambitieus maar realistisch tempo als we kijken naar bijvoorbeeld onze collega’s in London, Rotterdam en Göteborg.

Deze doelstelling bereiken, kunnen we niet alleen. Via een collegiale brief aan onze Vlaamse minister van energie, mevrouw Turtelboom vragen we de minister om samen  op korte termijn een integrale oplossing uit te werken rond de Vlaamse energieprestatieregelgeving en het Antwerpse warmtebeleid rond collectieve verwarming. Antwerpen en Vlaanderen hebben gezamenlijke doelstellingen. Ik ben er dan ook zeker van dat we samen vanuit onze bevoegdheden deze projecten kunnen realiseren.

We willen van Nieuw Zuid de duurzaamste wijk van Vlaanderen maken met het grootste warmtenet en waarbij op één centrale plaats de opwarming van water gebeurt. Via 5 km goed geïsoleerde buizen ondergronds gaan we warmte aanvoeren, goed voor 2000 woningen en 5000 inwoners.

Vandaag heb ik met trots de eerste buis van deze 5 km gelegd. Hopelijk volgen er nog ettelijke kilometers.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s