Een klimaatverzekering is geen overbodige luxe

Zorg dragen voor ons klimaat.
Het lijkt steeds een verhaal van gisteren.
Voor mij is het een verhaal van vandaag. We doen er met gebundelde krachten alles aan om klimaatverandering te voorkomen en de kop in te drukken.

Maar we moeten ook eerlijk durven toegeven dat we niet steeds weten wat er op ons afkomt.  We moeten eerlijk durven zeggen dat we ons moeten wapenen tegen de eventuele effecten van klimaatverandering.
We nemen allemaal een brandverzekering voor onze woning, hoewel de kans bijzonder klein is dat we die ooit gaan moeten aanspreken. We moeten ons dus ook durven verzekeren voor het ergste wat ons kan overkomen als gevolg van klimaatverandering.
Het is onze verplichting als overheid om binnen een klimaatplan ook klimaatadaptatie op te nemen.

Een studie van de Katholieke Universiteit Leuven, onder leiding van professor Patrick Willems, toont aan dat er belangrijke regionale neerslagverschillen in Antwerpen kunnen zijn . Dit is trouwens ook toepasbaar  op de rest van Vlaanderen. Concreet betekent dit dat stortbuien op sommige plaatsen heviger zijn dan op andere plaatsen. De kans op extreme neerslag is bijvoorbeeld groter in het stadscentrum dan in Wilrijk. Er wordt ook voorspeld dat in de toekomst de hoeveelheid neerslag gedurende de zomermaanden waarschijnlijk zal dalen, maar dat de buien extremer en intenser zullen zijn.
De klimaatverandering zorgt met andere woorden voor verschillende effecten in de stad, maar het blijft moeilijk om deze veranderingen met zekerheid in te schatten. We moeten er als stad echter wel op voorbereid zijn.

Het is dus geen overbodige luxe een ‘klimaatverzekering’ te nemen voor wateroverlast, waarbij we net zoals bij een brandverzekering voorbereid zijn op het ergste.

Nieuwe rioolstelsels hebben daarom al een hogere capaciteit, zodat ze meer regenwater kunnen opvangen. Door zoveel mogelijk water op te vangen kunnen we er natuurlijk ook voor zorgen dat de riolen minder belast worden. Daarom zetten we bij het ontwerp van stadsontwikkelingsprojecten en het openbaar domein maximaal in op bufferen en infiltreren.
De wijk Nieuw Zuid is daar een zeer goed voorbeeld van.

Ook op het privatief domein kunnen uiteraard maatregelen genomen worden om water op te vangen. Zo zijn groendaken verplicht volgens de bouwcode, moeten parkeerplaatsen aangelegd worden met waterdoorlaatbaar materiaal en mogen tuinen maar beperkt verhard worden

Daarnaast werkt Rio-link aan een hemelwaterplan. De bedoeling is om voor elke wijk maatregelen uit te werken om riooloverstromingen vandaag en in de toekomst te vermijden. Als stad zullen we een waterplan uitwerken waarin de ruimtelijke integratie van water in de stad verder uitgediept zal worden. Zo zorgen we er via een weloverwogen mix aan maatregelen voor dat we van Antwerpen een klimaatrobuuste stad maken die voorbereid is op de klimaatverandering.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s