De waarheid hangt in de lucht

http://m.standaard.be/plus/notregistered?goto=/cnt/dmf20151025_01937881

Geachte heer Van Duppen

“De grootste problemen rond fijn stof en geluid doen zich voor in de street canyons.” Deze uitspraak van schepen Van de Velde in de weekendeditie van De Standaard is u blijkbaar niet goed bekomen. Zo slecht zelfs dat u “flagrante onwaarheden over luchtkwaliteit” neerpende.

Wel, meneer Van Duppen, uw reactie is bij ons ook wat op de maag blijven liggen. Wees gerust, we hebben niet de moeite gedaan om de onwaarheden in uw betoog te tellen. We hebben er gemakkelijkheidshalve een paar uit gefilterd. Dat de Ring veel luchtvervuiling veroorzaakt, hebben wij nooit ontkend. Dat er tot op vrij grote afstanden negatieve gevolgen kunnen zijn, klopt ook. Maar – en daar gaat u in de fout – dat de gevolgen van de Ring op 1.500 meter afstand dezelfde zijn als de gevolgen op de Plantin en Moretuslei op 1 meter afstand, dat klopt niet. Op de luchtkwaliteitskaarten zien we duidelijk dat de luchtkwaliteit in de street canyons even slecht is als in de onmiddellijke omgeving van de Ring, of zelfs slechter. Bovendien zien we duidelijke verschillen tussen verschillende straten wat luchtkwaliteit betreft. De luchtkwaliteit in de Plantin en Moretuslei is bijvoorbeeld veel slechter dan in een zijstraat. Naar mijn weten heeft de vervuilde lucht, afkomstig van de Ring, nog steeds geen voorkeur voor bepaalde straten kenbaar gemaakt. Een heel grote hoeveelheid luchtvervuiling is afkomstig van het lokale verkeer. Dat maakt een lage emissiezone (LEZ) zo effectief, meneer Van Duppen. De emissies van dat lokale verkeer worden op die manier drastisch verminderd. Street canyons zijn het grootste probleem omdat de luchtvervuiling daar geconcentreerd wordt en vooral omdat daar enorm veel mensen wonen, werken, spelen, wandelen op straat enzovoort. De luchtvervuiling wordt daar rechtstreeks ingeademd waar ze uitgestoten wordt. En, meneer Van Duppen, de volledige Ring vergelijken met twee straten, vindt u dat zelf niet kort door de bocht?

Voorts beweert u dat de betrouwbaarheid van de haalbaarheidsstudie voor de LEZ op de helling komt te staan. We raden u aan om in de toekomst de volledige studie te lezen. Op pagina 162 staat namelijk heel duidelijk uitgelegd dat gebruik werd gemaakt van het COPERT-correctiemodel. Ik vertaal het graag even voor u; praktijkemissies dus.

Natuurlijk zou de Ring overkappen positieve gevolgen met zich meebrengen. Dat is ook de reden waarom we daaraan werken. We verwijzen graag naar het haalbaarheidsonderzoek dat wij hebben uitgevoerd om concrete strategische overkappingen op korte termijn mogelijk te maken. Maar het is geen totaaloplossing. De luchtkwaliteit in de street canyons en in de binnenstad zou problematisch blijven. U maakt er een of-verhaal van. Wij denken dat het nodig is om er een en-en-verhaal van te maken. Maar voel u vrij om het niet eens te zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s