Mijn reactie op incidenten Antwerpen-Noord

Samenleven in een grootstad vraagt inspanningen van alle burgers. Maar als er grenzen worden overschreden moet je als stadsbestuur optreden.

Klachten rond overlast
De feiten in de wijk Antwerpen-Noord overschrijden de grens van het toelaatbare. Naast het lastig vallen van buurtbewoners gaat het immers ook over vandalisme, intimidatie van buurtbewoners en voorbijgangers en zelfs grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van vrouwen. Dergelijke feiten kunnen we niet tolereren. Straffeloosheid kan niet! Het optreden van de politie was dan ook noodzakelijk en terecht.

Leefbaarheid garanderen
Uit de signalen van de politie en de wijk zelf blijkt een duidelijke noodzaak aan een integrale samenlevingsaanpak. De leefbaarheid van de buurt mag niet afhankelijk zijn van enkelingen. Een kleine groep jongeren die een buurt verzieken moeten dan ook stevig aangepakt worden. Het garanderen van de veiligheid door middel van repressie is hier één luik van, maar we moeten deze jongeren ook een alternatief bieden.

Integrale samenlevingsaanpak
Als verantwoordelijke voor het jeugdbeleid in onze stad ligt deze problematiek mij nauw aan het hart. De buurt heeft nood aan oplossingen. Deze oplossingen kunnen we enkel maar vinden als we naar een integrale samenlevingsaanpak overschakelen. Een aanpak van kansen bieden, waarbij er gezocht wordt naar zinvolle alternatieven voor de jongeren, maar ook een duidelijke vraag om die kansen te grijpen, een klare oproep tot burgerplicht. Dit vergt een integrale aanpak, met samenwerking tussen de beleidsdomeinen samenleven, jeugd, sport, cultuur en de politie,… alle betrokkenen vertrekken van onze gedeelde waarden en normen. Wij gaan voor een aanpak met zachte zorg voor wie het nodig heeft maar met harde hand voor wie de regels blijft overtreden of zich buiten de samenleving plaatst.

Breder overleg
Samen met de bewoners van de buurt, de wijkwerking van de lokale politie, de stedelijke buurtregie en de stedelijke partners willen wij deze situatie op een constructieve en positieve maar kordate manier aanpakken. Alleen op die manier houden we deze stad leefbaar voor iedereen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s