Het luchtkwaliteitsplan

Antwerpen kampt met een acuut probleem qua luchtkwaliteit. Luchtvervuiling is afkomstig van verschillende bronnen. Daarom is een breed luchtkwaliteitsbeleid belangrijk. We hebben samen met de Vlaamse overheid en het Havenbedrijf het actieplan fijn stof en stikstofdioxide opgesteld met ruim 100 maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De bekendste maatregel is de invoering van de lage-emissiezone.

Een lage-emissiezone is de beste manier om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. De vervuilde lucht wordt namelijk letterlijk ingeademd daar waar ze uitgestoten wordt. Door deze lokale emissies aan te pakken, kunnen we enorme gezondheidswinsten boeken. De lage-emissiezone zal de uitstoot sterk doen dalen en de luchtkwaliteit in de Antwerpse straten verbeteren.

Gezondheidswinst voor iedereen
Voor roet werd berekend dat we een daling van de uitstoot van meer dan 50% kunnen verwachten. Deze gezondheidswinsten komen iedereen ten goede, maar voornamelijk de meest kwetsbare inwoners, zoals kinderen, senioren of inwoners die met gezondheidsproblemen kampen. Ik besef dat de lage-emissiezone een ingrijpende maatregel is, maar ben ook overtuigd dat het een noodzakelijke maatregel is met het oog op onze collectieve gezondheid.

Haven en industrie
Daarnaast worden er ook maatregelen genomen in de haven en de industrie. Denk bijvoorbeeld aan schepen die havenrechten moeten betalen op basis van hun uitstoot. Dit is een maatregel gelijkaardig aan de lage-emissiezone, maar specifiek gericht op schepen. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld ook ingezet op het vermijden van dieselgeneratoren op werven.

Huishoudens
Maar ook onze huishoudens hebben een aandeel in de luchtkwaliteit. En ook hiervoor worden maatregelen genomen. Zo staat het ecohuis bijvoorbeeld in voor het informeren en sensibiliseren van de Antwerpenaar. Particulieren kunnen ook terecht bij het energiebesparingsfonds voor goedkope leningen voor duurzame maatregelen, zoals een nieuwe ketel die minder fossiele brandstof verbruikt en dus minder uitstoot.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s