De Kinderopvangtoelage

Antwerpen kampt al jaren met een historisch tekort aan kinderopvang. Daarom installeerde de stad verschillende mechanismen om extra opvangplaatsen te creëren. Een hiervan is de Kinderopvangtoelage.

Vlaanderen heeft te weinig middelen ter beschikking om in voldoende inkomensgerelateerde kinderopvang te voorzien, in het bijzonder voor een stad zoals Antwerpen. De grootstedelijke context gaat gepaard met een hoge nood aan kinderopvang die afgestemd is op de financiële draagkracht van een gezin, kortom: kinderopvang op basis van het inkomen.

Ondanks het globale tekort aan kinderopvang in Antwerpen, stonden er verschillende plaatsen leeg, vooral bij de niet-inkomensgerelateerde groepsopvang. Om maximaal gebruik te maken van deze plaatsen en om startende en bestaande initiatieven maximaal te ondersteunen, creëerde de stad o.a. de kinderopvangtoelage.

Vanuit de stad wordt een toelage voorzien die in mindering wordt gebracht van de factuur aan de ouders, zodat de ouders een tarief betalen gelijkaardig aan het inkomenstarief dat Kind & Gezin hanteert. De maximale tussenkomst bedraagt 14 euro per kind per dag.

Op die manier wordt kinderopvang betaalbaar voor een grotere groep en wordt de bestaande capaciteit maximaal benut. Goed voor onze inwoners en onze ondernemers!

In de zomer van 2017 wordt ongeveer 69% van de opvangplaatsen bij de niet-inkomensgerelateerde groepsopvang ingevuld met de kinderopvangtoelage. De overige 31% van deze opvangplaatsen biedt een vaste dagprijs.

Meer informatie over de kinderopvangtoelage en hoe je ze kan aanvragen, vind je hier.