Religie mag geen excuus zijn om een dier te laten lijden

Ook dit jaar kunnen Antwerpse moslims terecht in het slachthuis in de Lange Lobroekstraat om hun schaap te laten slachten tijdens het Offerfeest.

Het Offerfeest zorgt ervoor dat de jaarlijkse discussie over het onverdoofd slachten opnieuw in de aandacht komt te staan. Niet meer voor lang natuurlijk, het Vlaamse verbod op het onverdoofd slachten van schapen gaat in vanaf 2019…

Uiteraard ben ik zeer blij met dit verbod. Maar ik vind het even belangrijk om naast dit verbod ook te werken aan een draagvlak. Tradities zijn onze geschiedenis, we mogen hier niet licht overgaan. Maar, tegelijkertijd mogen we ons niet blijven verschuilen achter tradities. Vooruitgang bestaat en moet ook omarmd worden.

Zoals alle religieuze geschriften is de Koran voor heel wat interpretaties vatbaar. Maar voor mij is de Islam een vredelievende godsdienst met een positieve boodschap, voor zowel mens als dier.

Als Vlaamse moslima en Antwerps schepen voor Dierenwelzijn wil ik mijn ‘gewicht’ gebruiken om ook alternatieven aan te moedigen. Want waarom zouden wij het goed moeten vinden om een dier nodeloos te laten lijden als er ook alternatieven bestaan? Waarom onverdoofd slachten, als er ook een mogelijkheid bestaat om dit verdoofd en dus pijnloos te doen? Waarom staat men hier zo weinig open voor alternatieven, terwijl men in landen als Jordanië, Indonesië, Maleisië en de Verenigde Arabische Emiraten deze alternatieven wel omarmt?

Creatieve ‘alternatieven’ om de regelgeving rond tijdelijke slachtvloeren te omzeilen, zoals het creëren van een erkend slachthuis dat enkel in gebruik is ten tijde van het Offerfeest betreur ik ten stelligste. Vorig jaar, onder de organisatie van dhr. Meeuws (Antwerps s.pa-kopstuk), werden verschillende onregelmatigheden vastgesteld in het slachthuis in de Lange Lobroekstraat. Zo werden bijvoorbeeld schapen te vroeg (terwijl ze nog bij bewustzijn waren) opgehangen om uit te bloeden of stonden er schapen in de wachtrij met gebroken poten. Ik hoop dat de organisatie dit jaar beter verloopt, en stuur alvast weer een dierenarts ter controle.

Voor mij mag religie geen excuus zijn om een dier nodeloos te doen lijden. Ook dit jaar geef ik opnieuw een gift. Dat is alvast één schaap minder dat onnodig moet lijden.