Betere organisatie Offerfeest

Ook dit jaar konden Antwerpse moslims tijdens het eerste weekend van september weer terecht in het slachthuis in de Lange Lobroekstraat om hun schaap ritueel te laten slachten tijdens het Offerfeest.

Dierenarts ter controle
Net als vorig jaar heb ik als Antwerps schepen voor Dierenwelzijn een dierenarts gestuurd naar het slachthuis in de Lange Lobroekstraat om het welzijn van de schapen op te volgen. Na enkele opstartproblemen heeft de organisatie vzw Offerfeest Antwerpen naar eigen zeggen een vlot verloop gekend. Ook de door de stad aangestelde dierenarts heeft dat bevestigd.

“Bij de keling werd rekening gehouden met de opmerking van vorig jaar. Er werd namelijk langer gewacht om het dier omhoog te trekken enhet te laten uitbloeden”, aldus de aangestelde dierenarts. Het stemt mij tevreden dat de onregelmatigheden op vlak van dierenwelzijn die vorig jaar opdoken onder de organisatie van Tom Meeuws, zoals het ophangen van schapen die nog bij bewustzijn waren, dit jaar bleken weggewerkt.

Oog voor stappen vooruit
Hoewel ik tradities zeker niet zomaar aan de kant wil schuiven, mogen we ook niet blind zijn voor de gevolgen. Elk leed is er één te veel, ook als het om dieren gaat. Als Vlaamse moslima kan ik mij niet vinden in de traditie van het onverdoofd ritueel slachten. Voor mij is dit onnodig dierenleed. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen oog heb voor de stappen die gezet worden in het kader van het welzijn van de schapen.

Overgang naar onverdoofd slachten
Hoewel ik tevreden ben dat er op vlak van dierenwelzijn duidelijke stappen vooruit zijn gezet, ben ik uiteraard nog steeds blij met het verbod op onverdoofd slachten vanaf 2019. Want waarom zouden we deze schapen in de naam van religie nodeloos laten lijden als er alternatieven zijn?

Ik vind het moeilijk te begrijpen dat mensen hier zo weinig voor openstaan, terwijl men in landen als Jordanië, Indonesië, Maleisië en de Verenigde Arabische Emiraten deze alternatieven wel echt omarmt. De uitdaging zal zijn om naast dit verbod ook te werken aan een draagvlak voor deze alternatieven. Religie mag immers nooit een excuus zijn voor dierenleed.