Antwerps jeugdbeleid deelt expertise en ervaring in Marokko

Samen met burgemeester De Wever ben ik op dienstreis in Marokko. Waarom? Omdat een grootstad als Antwerpen veel belang hecht aan samenwerking over de grenzen heen. En ons nieuw samenwerkingsakkoord met twee duurzame Marokkaanse projecten is daar een mooi voorbeeld van.

In Marokko is al langer een netwerk van Antwerpse verenigingen, universiteiten en hogescholen actief. Maar de laatste jaren investeerde de overheid veel in een alomvattend jeugdbeleid. Jonge mannen en vrouwen krijgen meer kansen aangereikt. Zo kunnen zij via kwalitatief onderwijs, via toegang tot werk en gezondheidszorg en door actieve participatie aan het politieke, sociale en culturele leven succesvol overgaan naar het volwassen leven. Een visie waar ik me helemaal in kan vinden.

Ervarings- en kennisuitwisseling
Als Antwerps schepen voor Jeugd vind ik het waardevol om ook binnen mijn domein in te zetten op coaching en ervarings- en kennisuitwisseling. Daarom ondertekenen we vandaag in Berkane een samenwerkingsovereenkomst die volledig op jongeren is gericht.

Vier Antwerpse en twee Marokkaanse
Het is een samenwerking tussen vier Antwerpse en twee Marokkaanse jeugdwerkorganisaties. Voor ons tekenen JES, Kras en Formaat, professionele organisaties die zich bezighouden met een ondersteunend jeugdbeleid. Ook tekent voor ons Scouts & Gidsen Vlaanderen, de grootste koepel van vrijwillig jeugdwerk in Vlaanderen. Voor Marokko tekenen twee mooie organisaties die ik de voorbije dagen heel goed heb leren kennen.

Enerzijds is er de Association Homme Et Environnement. Zij organiseren onder andere workshops rond milieueducatie in lagere en middelbare scholen en trachten mee na te denken over antwoorden op de klimaatwijzigingen. Ook focussen zij op de socio-economische integratie van vrouwen op het platteland en het promoten van de scholing van meisjes. Initiatieven waar Antwerpen als stad én ik als persoon sterk achterstaan.

De tweede Marokkaanse organisatie is de Association ISAAF. Een actieve jeugdraad van enthousiaste jongeren ondersteunt de Association ISAAF en zet zich hard in voor het promoten van burgerschapszin, engagement en vrijwilligerswerk bij de jeugd. Zij pleiten voor het meer betrekken van jongeren bij het gemeenschapsleven en participatie in de lokale politiek. Ook de versterking van de rol van vrouwen is een specifieke doelstelling. De waarden van burgerschapszin, engagement en vrijwilligerswerk zijn onontbeerlijk om tot een hechte en positieve samenleving te komen.

Doel overeenkomst
Wat is nu het doel van onze samenwerkingsovereenkomst? Antwerpen wil het graag makkelijker maken voor onze jeugdorganisaties om hun expertise en ervaring te delen en zo het jeugdbeleid in Marokko te helpen. Dat zowel inhoudelijk als praktisch.

Zich optimaal ontplooien
In Vlaanderen kennen wij de voordelen van jeugdwerk zeer goed. Actief zijn in jeugdverenigingen zorgt voor een versterking van het sociale weefsel en vergroot de ontmoetingskansen tussen ouders. Met ons jeugdbeleid, waarin we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren hun talenten optimaal kunnen ontplooien, geven we onze jeugd een duwtje in de rug om uit te groeien tot open en zelfredzame burgers die positief bijdragen aan de samenleving.

We zijn dus heel blij dat we kunnen helpen bij de ondersteuning en verdere uitbouw van mooie Marokkaanse initiatieven, zoals de Association Homme Et Environnement en de Association ISAAF, prachtige voorbeelden die de meerwaarde van jeugdwerk reeds belichten.

Enthousiasme en goesting
Voor onze jongeren, op hun beurt, is het ook een avontuurlijke gelegenheid om te proeven van veelzijdigheid en om hun kennis, ervaring en visie te delen. Hun enthousiasme is enorm en hun goesting grenzeloos.

Concreet is het de bedoeling dat eind oktober 2018 een 30-tal Antwerpse jongeren naar Marokko reist om samen met de plaatselijke partners een duurzame samenwerking uit te bouwen.