Schepen voor Leefmilieu ‘vergeten’ in debat rond leefmilieu

Dossier luchtkwaliteit in Antwerpen. Je zou nu toch denken dat de gezondheid van de Antwerpenaar te belangrijk is om te politiseren? Dat is blijkbaar buiten Gazet van Antwerpen gerekend…

Elke ‘lijsttrekker’ van PvdA tot Open VLD en Vlaams Belang wordt aan het woord gelaten. Hoe worden hun ideeën door een specialist onthaald? ‘De lijsttrekkers – gewikt en gewogen’, uitgesmeerd over twee pagina’s nog wel – klinkt redelijk gewichtig, niet?

Maar de N-VA of misschien de huidige schepen voor Leefmilieu? Nergens te bespeuren…

Een staaltje objectivisme van de bovenste plank. Of zullen we concluderen dat het huidig beleid goed zit, dat er na jaren over te palaveren eindelijk iets gedaan wordt aan de luchtkwaliteit? Het zou mooi zijn moesten deze belangrijke stappen niet gewoon onder de mat geveegd worden. Dan zou het debat over het kleurtje van de media niet meer nodig zijn…

Voor zij die wel geïnteresseerd zijn: in Antwerpen voeren we een breed luchtkwaliteitsbeleid en hebben we een actieplan opgesteld samen met de Vlaamse overheid en het Havenbedrijf. Concreet wil dit zeggen dat we op verschillende domeinen acties ondernemen, ook binnen de industrie en de haven. Sensibiliseringscampagnes omtrent houtstook en de uitbouw van warmtenetten richten zich tot de huishoudens.

Maar ongetwijfeld is de invoering van de lage-emissiezone de meest gekende maatregel. We blijven werken aan een leefbare stad. Leefbaar in al zijn facetten en we kiezen voor een evenwichtig verhaal: de lage-emissiezone is ingesteld met het oog op de gezondheid van onze inwoners, maar we hebben ook oog voor de economische leefbaarheid van onze stad. We zijn dus geen voorstander van een autoluwe of autoloze binnenstad.

We houden de binnenstad toegankelijk voor de minst vervuilende wagens maar zorgen ook voor alternatieven, zoals bolides, autodelen, scooty, verfietsing, vertramming, voldoende park & rides… Kortom een waaier van alternatieven waarbij we ervoor zorgen dat gezondheid, leefbaarheid en bereikbaarheid hand in hand gaan.